Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Ymwelwch

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Taliesin. Ar y dudalen hon fe gewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i drefnu'ch ymweliad, yn cynnwys sut i ddod o hyd i ni, manylion am ein caffi a bar, polisïau prynu tocynnau, cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ag anghenion arbennig ac ambell i Gwestiwn Cyffredin am Taliesin.

 

Er mwyn gweld Cynllun Sedd ein awditoriwm, cliciwch YMA.

Er mwyn gewld lluniau yr awditoriwm, cliciwch YMA.