Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cefnogwch Ni

Rydym yn ganolfan gelfyddydol sy'n bodoli i gyfoethogi bywydau diwylliannol unigolion a chymunedau ledled y rhanbarth, gan gyflwyno profiadau celfyddydol i gynulleidfaoedd yn ein lleoliadau ac ar strydoedd Abertawe. Credwn y dylai pawb gael mynediad i'r celfyddydau, ac rydym yn arwain cyfraniad diwylliannol Prifysgol Abertawe i'w chenhadaeth ddinesig, gan fwydo bywyd diwylliannol y wlad, tra'n gweithio gyda safbwynt rhyngwladol.

Mae canolfan Taliesin yn eiddo i Brifysgol Abertawe ac yn cael ei rheoli a'i hariannu'n rhannol ganddi, ac felly mae ganddi statws elusennol. Darperir cyllid ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Ffilm Cymru Wales. Rydym yn chwilio'n barhaus am gymorth ychwanegol i ehangu ac adeiladu ar ein gweithgareddau, ac rydym yn croesawu diddordeb unigolion a sefydliadau.

Os gallwch gynnig cymorth i ganolfan Taliesin, boed yn ariannol neu mewn nwyddau, cysylltwch â ni yn info@taliesinartscentre.co.uk. Os ydych am roi rhodd ariannol, gallwch wneud hynny'n uniongyrchol fan hyn.