Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Amdanom ni

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin wrth galon Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe. Yn 2014, roedden ni'n dathlu'n pen-blwydd yn 30 oed; a ninnau wedi agor ym mis Mehefin 1984. Taliesin yw enw'r bardd Celtaidd o'r chweched ganrif.

Yma, yn Taliesin, mae'r pwyslais ar ansawdd ac arloesi – darparu gwasanaeth hollbwysig i fyfyrwyr a phobl Abertawe a gweithredu fel canolfan ragoriaeth ranbarthol. Yn ogystal â chynnal digwyddiadau yn yr adeilad, rydym wedi dechrau mynd â chynyrchiadau allan o'r theatr yn sgil cael mwy o arian gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru; rydym wedi cynnal yr ŵyl ddawns flynyddol, ‘Dyddiau Dawns’, yng nghanol y ddinas a mynd â'n cyd-gynyrchiadau a'n cynyrchiadau ein hunain ar daith i fannau eraill ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

Mae Taliesin hefyd yn gartref i'r Ganolfan Eifftaidd, sef amgueddfa hynafiaethau'r Aifft wedi'i hachredu gan y Cyngor Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau (“MLA”).

 

I gael rhagor o wybodaeth am y pynciau hyn, cliciwch ar y delweddau isod: