Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Llogi Taliesin

Mae Taliesin yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau gwych ar gyfer cynadleddau a defnydd preifat o bob math. Mae 326 o seddi yn yr awditoriwm ynghyd â  chyfleusterau taflunio fideo a digidol, system oleuo a sain broffesiynol (yn cynnwys microffonau radio).
Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau i bobl ag anableddau yn cynnwys system glywed is-goch, system ddolen, 2 le i gadeiriau olwyn a dwy sedd wedi'u haddasu i bobl sy'n gallu dod allan o'u cadeiriau olwyn. Mae gan y ganolfan lifft, drysau hawdd eu hagor a thoiled wedi'i addasu. Mae cyntedd/bar cyfforddus ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo ar gael.


I gael gwybodaeth am brisiau, neu i drafod dyddiadau posibl a sut i logi'r ganolfan, cysylltwch â:
Ffôn: +44 (0)1792 295491
E-bost:R.A.Noyes@abertawe.ac.uk


I gael gwybodaeth am wasanaethau technegol, cysylltwch â:
Andrew Knight  - Tîm Rheoli Technegol
Ffôn: +44 (0)1792 295492
E-bost: a.s.knight@abertawe.ac.uk