Jump to content
Jump to content

Ar Daith

Taith Alawon Gwynt y Mor Feb/Mar 2016

 

18/02/16                   7.30pm             Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Abertawe            

19/02/16                   7.30pm             01792 602060 www.taliesinartscentre.co.uk 19th  AUDIO DESCRIPTION AND TOUCH TOUR AVAILABLE

 

22/02/16                   7.45pm             Theatr Clwyd, Mold            

                                                        01352 701521 www.theatrclwyd.com

 

25/02/16                   7.30pm              Theatr y Torch Theatre, Aberdaugleddau     

                                                         01646 695267  www.torchtheatre.co.uk     

 

26/02/16                   7.30pm              Theatr Mwldan, Aberteifi   

                                                         01239621200 mwldan.co.uk          

        

28/02/16                   2pm                                  

29/02/16                   10am*                Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth               

                                                          01970 623232 www.aberystwythartscentre.co.uk

 

01/03/16                   7.30pm                Sefydliad y Glowyr, Coed Duon  

                                                           01495 227206 www.blackwoodminersinstitute.com

 

02/03/16                   7.30pm*              Y Ffwrnes, Llanelli                        

                                                           0845 2263510 www.carmarthenshiretheatres.co.uk

 

03/03/16                   7.30pm                Neuadd Gwyn, Casnewydd     

                                                           0300 3656677 www.gwynhall.com

 

04/03/16                   7.30pm                Theatr  y Bwrdeistref, Y Fenni

                                                           01873 850805 

                                                           www.boroughtheatreabergavenny.co.uk           

                                        

08/03/16                   1.30pm *   

                                    & 7.30pm         Glan yr Afon, Casnewydd    AUDIO DESCRIPTION      

                                                           01633 656757 www.newport.gov.uk/riverfront

 

11/03/16                   7.30pm*              Neuadd Dwyfor,  Pwllheli       

                                                           01758 704088 www.gwynedd.gov.uk/neuadd-dwyfor

 

15/03/16                  7.30pm*               Galeri, Caernarfon    

                                                           01286 685222 www.galericaernarfon.com

 

 

*Perfformiad yn Gymraeg

Copyright © Taliesin 2017. All rights reserved