Jump to content
Jump to content

Cartref

Cyd-gynhyrchiad Theatr Cadair | Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Alawon Gwynt y Môr

Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan D J Britton 

Cerddoriaeth gan Andy Tamlyn Jones

 

Mae cof, chwedl a hanes yn gwrthdaro yn y chwedl swynol a hyfryd hon am hanes Cymraes ifanc, sy’n ddall ers ei genedigaeth.  Mae’r ferch yn cychwyn o Fae Sain Ffraid, Sir Benfro yng nghwch bysgota ei thaid, gyda’r bwriad o wneud y ddalfa fawr yr oedd ef wedi breuddwydio amdano.  Caiff y ferch ei thywys gan fulfran, ac  mae hi’n cyfarfod amrywiaeth o gymeriadau lliwgar, yn y profiad dramatig gwefreiddiol hwn sy’n gyfoethog yn y caneuon a’r straeon sy’n rhwymo Cymru a’r byd.  Sioe deuluol yw Alawon Gwynt y Môr, mae’r cast yn cynnwys rhai o actorion gorau Cymru, caneuon gwreiddiol swynol y perfformiwr gwerin poblogaidd Andy Tamlyn Jones, a cysyniadau pypedwaith rhagorol y meistr pypedau o Singapore Benjamin Ho. 

 

Addas ar gyfer yr holl deulu 8+ mlynedd.

 

'Magical, Captivating, Family friendly theatre.

I was deeply affected.

Great fun. Great music' audience responses


 
 
Mae prosiect Windsongs ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Gronfa Loteri.


Copyright © Taliesin 2017. All rights reserved