Jump to content
Jump to content

Oriel

Menyw sy’n tynnu ei llygad ei hun allan i ddianc ei phriodas. Bancwr mor gystadleuol, byddai’n well ganddo suddo gyda’i long yn hytrach na rhannu ei het silc. Cymraes ddall a dewr sy’n hwylio i Fôr Iwerddon dan arweiniad mulfran mor ddu mae’n ei galw’n ‘Pinkie’. Ei thad-cu Cymraeg y mae’n galaru amdano a fu farw’n breuddwydio am yr un ddalfa fawr olaf.


Grandfatherweb.jpg

Tadcu Betrys


Bran_3websmall.jpg

BendigeidfranLluniau ymarfer o Alawon Gwynt y Mor

Windsongs_REHEARSAL_SHOTS.jpgCopyright © Taliesin 2017. All rights reserved