Jump to content
Jump to content

O�r Cyfansoddwr

 

‘Oherwydd fe’m ganed, fel Dylan Thomas, yn Abertawe ac rwy’n byw yng Ngorllewin Cymru lle lleolir DAN Y WENALLT, teimlaf gysylltiad greddfol cyfarwydd iawn â’r gwaith eiconig hwn. Rwy’n credu bod celf, fel pobl, yn perthyn i’r penodol yn gyntaf, a’r cyffredinol yn ail.

Mae pobl yn dweud bod DAN Y WENALLT yn adleisio’n gryf iawn y tu allan i Gymru. Mae’n apelio i bob aelod o bob cymuned anghyffredin, boed yn Newfoundland, Maine neu Brooklyn. Yn y dyddiau ‘globaleiddio’ hyn, mae cymunedau anghysbell yn parhau i fodoli. Mae hwn yn ddarn am y cymunedau hynny - corneli di-glod y byd. Dyna’r llinyn sy’n rhedeg drwy’r darn cyfan.

Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod gan y gwaith yr ydym wedi bod yn ei wneud y gallu i gyffwrdd, i newid, i gyrraedd cynulleidfa newydd fawr heb beryglu ei uniondeb mewn unrhyw ffordd - mewn gwirionedd, wrth ddatgan ei gyfanrwydd a’i werthoedd. Mae gennyf ddiddordeb mewn ail-ymweld â rhai o’r rhag-amodau yn ymwneud â gofod, hierarchaeth, ac ymarfer perfformiad sydd, yn fy marn i, yn rhwystro opera newydd rhag cael cysylltiad mwy llawn a mwy ymatebol i newidiadau yn y theatr gyfoes a byd-eang ac i ddatblygiad diwylliannol yn yr ystyr ehangaf. Mae cenedlaethau a fagwyd ar MTV yn cofleidio’r syniad bod y weithred o greu cerddoriaeth, nid yn unig y sain sy’n cael ei greu, yn rhan annatod o berfformiad, ac eto mae llawer o operâu newydd yn mynd allan o’u ffordd i guddio a niwtraleiddio’r cerddorion. Mae cynulleidfaoedd newydd eisiau perfformiad sydd, i ryw raddau, yn adlewyrchu’r hyn maent yn ei brofi - nid cerddorion sy’n gwisgo’r un teis gwyn a roddodd cynulleidfaoedd y gorau i’w gwisgo ganrif yn ôl.’


JOHN METCALF, CYFANSODDWR

undermilkwoodoperakirstenmcternan17.jpg (site)

 

Llun trwy garedigrwydd Kirsten McTernan, Mawrth 2014

 


producerlogos.jpg (site)

Copyright © Taliesin 2017. All rights reserved