Jump to content
Jump to content

Bywgraffiadau Tim Creadigol

Bywgraffiadau Cantorion

Bywgraffiadau Offerynwyr


John Metcalf: Cyfansoddwr


Johnsmall.jpg (site)Ganed John Metcalf yn Abertawe, Cymru ym 1946. Mae’n gyd-ddinasydd y DU/Canada, ac yn un o’r cyfansoddwyr mwyaf blaenllaw sy’n gweithio yng Nghymru heddiw. Mae ei yrfa cyfansoddi eisoes wedi cynnwys amrywiaeth eang o waith gan gynnwys chwe opera, gyda dwy ohonynt ar gomisiwn gan Opera Cenedlaethol Cymru. Cafodd perfformiad cyntaf ei bumed opera, sef Kafka’s Chimp, ganmoliaeth fawr yn 1996 yng Nghanada, ac fe’i perfformiwyd gyntaf yn Ewrop yn Sweden ym 1999 ac yn yr Unol Daleithiau yn Pittsburgh yn 2004. Cafodd ei opera ddiweddaraf, A Chair in Love, ei pherfformio am y tro cyntaf yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe ym mis Hydref 2005.

Ers y 1990au cynnar, mae cyfres ddiffiniol o weithiau cerddorfaol a siambr wedi helpu tanlinellu ei enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae’r rhain yn cynnwys Paradise Haunts, Dances from Forgotten Places a Mapping Wales. Ym mis Rhagfyr 1999, cafodd gwaith ar y cyd â’r artist Catrin Webster o’r enw Transports ei arddangosiad cyntaf yn y Galeria Communale d’Arte Moderna e Contemporanea yn Rhufain. Cafodd y cynhyrchiad hwn, a oedd yn cynnwys yn ddiweddarach berfformiadau o Transports/Mobiles a Not the Stillness, bum perfformiad yn Efrog Newydd ym mis Hydref 2001 fel rhan o Ŵyl UK with NY. Arweiniodd comisiwn gan Gerddorfa Symffoni Lloegr at ysgrifennu Symffoni Cello ar gyfer Raphael Wallfisch – fe’i recordiwyd gan gwmni recordio Nimbus a’i chyhoeddi ym mis Mai 2005. Ym mis Ionawr 2005, ef oedd prif gyfansoddwr Waterford New Music Days yn Iwerddon.

Cafwyd perfformiadau ledled y byd i nodi blwyddyn pen-blwydd John yn 60 oed yn 2006. Roedd yr uchafbwyntiau’n cynnwys cyngerdd arbennig yn Sofia ym mis Mai, y perfformiad cyntaf yng Ngogledd America o A Chair in Love ym Montreal ym mis Mehefin, perfformiad o Three Mobiles yng nghyngres Sacsoffon y Byd yn Slofenia ym mis Gorffennaf a chyngerdd arbennig gan Lontano yn Llundain. Dathlodd y BBC ei flwyddyn pen-blwydd gyda chomisiwn arbennig, sef In Time of Daffodils, a chynhaliwyd y perfformiad cyntaf oll yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gyda Jeremy Huw Williams (bariton). Hefyd, bu rhaglen Hear and Now Radio 3 yn darlledu cyngerdd arbennig fel rhan o ddathliad John Metcalf At 60. Yn ddiweddar, cwblhaodd Bedwarawd Llinynnol o’r enw Llwybrau Cân (Paths of Song) ar gyfer Pedwarawd Sacconi.

Bu John Metcalf yn Gyfarwyddwr Artistig yn ogystal â Chyfarwyddwr Artistig Cysylltiol yng  Nghanolfan Banff, Canada am gyfnod o bron i ddeng mlynedd, a bu’n Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Abertawe o 1996 i 2007. Ef ar hyn o bryd yw Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Bro Morgannwg, sydd wedi ennill sawl gwobr . Mae wedi arwain prosiectau cerdd creadigol mewn dros gant o ysgolion ledled Cymru, gan adlewyrchu ei gred mewn rôl weithredol, gyfranogol ar gyfer y cyfansoddwr mewn cymdeithas.

Mae’n Gyfansoddwr Cysylltiol gyda Chanolfan Gerddoriaeth Canada, yn Gymrawd Anrhydeddus gyda Phrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Prifysgol Caerdydd. Ym mis Medi 1995 derbyniodd Wobr Goffa John Edwards a ddyfarnwyd gan yr Urdd er Hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru am ei wasanaethau i gerddoriaeth yng Nghymru. Ym 1999, chwaraewyd ei gerddoriaeth wrth i’r Frenhines lofnodi’r Ddeddf a ddaeth â Chynulliad etholedig cyntaf Cymru ers 500 mlynedd i fodolaeth. Mae ei gerddoriaeth wedi ei recordio ar labeli Lorelt, Sain, Cyfoes a Nimbus. Yn ddiweddar, recordiodd Signum Classics ddisg o weithiau cerddorfaol a berfformiwyd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar gyfer ei rhyddhau yn ystod hydref 2007.

Keith Turnbull: Cyfarwyddwr Llwyfan/Cynhyrchydd

keithsmall.jpg (site)

Mae Keith Turnbull yn gyfarwyddwr, dramodydd a chynhyrchydd sy’n ymroddedig i waith cyfoes a newydd yn y theatr ac mewn opera.

Mae wedi bod yn gyfarwyddwr artistig Canolfan Theatr Manitoba a gyda’r Ail Lwyfan, Theatr Neptune; ac yn gyfarwyddwr artistig sefydlol gyda NDWT Co., a gyda’r cwmni hwn sefydlodd gwmni theatr y Cenhedloedd Cyntaf a hyrwyddodd lawer o berfformwyr ac awduron brodorol mwyaf nodedig Canada. Mae’n gyn Gyfarwyddwr Artistig/Cynhyrchydd Gweithredol gyda Chelfyddydau Theatr Banff. Mae wedi addysgu’n helaeth ledled Canada.

 Mae wedi cyfarwyddo dros 80 o ddramâu mewn theatrau ledled Canada ac wedi cyfarwyddo opera/theatr gerdd ar gyfer Cultural Industries (Toronto), Music Theatre Wales, Opera Siambr Peteå (Sweden), Canolfan Celfyddydau Taliesin (Cymru), Gŵyl Bro Morgannwg (Cymru), Gŵyl UK in NY (Efrog Newydd) ac Opera Vancouver. Ar gyfer Celfyddydau Theatr Banff, bu’n cyfarwyddo gweithiau gan Aperghis, Maxwell Davies, Finnessy, Kagel, Menotti, Stravinsky, Weill, a Zimmermann; bu’n cynhyrchu gweithiau gan Antheil, Berg, Birtwistle, Daugherty, Henze, Nyman a Vivier; and ef a gyfarwyddodd y perfformiad cyntaf oll o Boiler Room Suite (Doolittle), Ubu (Toovey), Kafka’s Chimp (Metcalf) a Zürich:1916 (Butterfield). Ym Montreal yn ddiweddar, bu’n cyfarwyddo Exercices d’Opera gan José Evangelista a L’Arche gan Isabelle Panneton. Keith Turnbull yw cynhyrchydd a chyfarwyddwr opera gyfoes mwyaf profiadol Canada.Wyn Davies: Cyfarwyddwr Cerddorol

wynsmall.jpg (site)

Penodwyd Wyn Davies yn Gyfarwyddwr Cerddoriaeth Opera Seland Newydd yn 2005.

Ar ôl graddio mewn cerddoriaeth yn Eglwys Crist, Rhydychen, daeth yn repetiteur ac Arweinydd Staff gydag Opera Cenedlaethol Cymru. Mae wedi arwain repertoire eang yn amrywio o The Coronation of Poppea gan Monteverdi i The Cunning Little Vixen gan Janacek (OCC/Opera’r Alban), i Mozart a Rossini gydag Opera Cenedlaethol Lloegr, i operâu Gershwin a Puccini gydag Opera’r Gogledd. Mae wedi cydweithio gyda John Metcalf ar nifer o’i operâu, gan gynnwys yn fwyaf diweddar A Chair in Love. Treuliodd ddau dymor fel arweinydd cynorthwyol yn Opera Metropolitan Efrog Newydd, a threuliodd ddau dymor y gaeaf gyda Chanolfan Celfyddydau Perfformio Banff yng Nghanada, a oedd yn cynnwys cynhyrchiad arobryn o Threepenny Opera Weill yn Toronto. Mae wedi bod yn arweinydd yn Seland Newydd ers 13 blynedd ac mae ei waith rhyngwladol arall yn ddiweddar yn cynnwys Gŵyl Bregenz, La Cenerentola gydag Opera Queensland a chyngerdd Blwyddyn Newydd yn y Teatro di Pisa. Hefyd, mae gan Wyn yrfa mewn cabaret, ac mae wedi ymddangos mewn gwyliau o Gaeredin i Gaersallog. Mae dau albwm o recordiadau JUST WYN wedi cael eu rhyddhau.


Simon Banham: Dylunio Llwyfan a Gwisgoedd

Simon_Banham.jpg (site)

Mae Simon yn aelod sefydlol o Quarantine (www.qtine.com) ac mae’n gyfrifol am y senograffeg ar gyfer yr holl gynyrchiadau. Yn 2005, enillodd Quarantine wobr ‘Art 05’am gyflawniadau eithriadol yn y celfyddydau.

Cafodd dau o’i ddyluniadau, sef Ion, (Opera National du Rhin) a Rantsoen, (Quarantine a Chwmni Theatr Fictoria) eu dewis i’w cyflwyno yn arddangosfa agoriadol World Stage Design 2005. Ar gyfer WSD 2009, fe’i gwahoddwyd i arddangos For You (Music Theatre Wales), Grace (Quarantine) a Rebekka (Opera Cenedlaethol Norwy). Mae ganddo berthynas waith hir â Music Theatre Wales, yn fwyaf diweddar gyda Greek a enillodd wobr Cyflawniad Eithriadol mewn Opera 2011 yng Ngwobrau Theatr y DU.

Yn ddiweddar, cynlluniodd Coriolan/us, sef yr ail gydweithrediad â Mike Pearson a Mike Brookes ar gyfer National Theatre Wales; enillodd ei gydweithrediad cyntaf, sef cynhyrchiad o The Persians, wobr Dylunio Gorau 2010 gan y Gymdeithas Rheolaeth Theatrig.

Roedd ei waith yn rhan o gyflwyniad gan Brydain a enillodd fedal aur yn y Quadrennial yn Prague.

Ers 1999 mae Simon wedi bod yn addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth lle mae’n Uwch Ddarlithydd mewn Senograffeg a Dylunio Theatr.

Paula Dankert: Cyfarwyddwr Foley/Cyfarwyddwr Llwyfan Cynorthwyol

Michael Beer:Dylunio Sain

Dechreuodd Mike ei yrfa yn Theatr Sherman Caerdydd yn yr ‘80au hwyr. Ers hynny mae wedi teithio gyda digwyddiadau Theatr a Chorfforaethol ledled y byd gyda llawer o gwmnïau, gan gynnwys DV8 Physical Theatre, Diversions Dance, West Yorkshire Playhouse, Act Productions, Theatr Clwyd, Clarion Productions, Imagination, Wildworks ac Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru.

Mae dyluniadau Mike yn cynnwys: Coasting, Treasure Island, Peter Pan a The Boy Who Cried Wolf (Old Vic Bryste), Branches, Coriolan/us, In Water I’m Weightless, The Radicalisation of Bradley, A Provincial Life, The Passion, The Persians, a Love Steals Us From Loneliness, (National Theatre Wales), Tir Sir Gar a Deffro’r Gwanwyn (Theatr Genedlaethol Cymru), The BFG (Fiery Angel), Great Expectations (Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth), Say It with Flowers, Desire Lines, The Borrowers a Merlin (Cwmni Theatr Sherman), The Firework Maker’s Daughter a Danny the Champion of the World (Cwmni Llwyfan Birmingham), Single Spies, Legal Fictions, Happy Days, Love and Marriage, The Gingerbread Man, Where there’s a Will, a The Importance of Being Earnest (Theatr Frenhinol Caerfaddon).

Mae llawer o waith Mike dros y chwe blynedd diwethaf wedi bod gyda Stage Sound Services, yn gweithio fel Dylunydd Sain a Rheolwr Prosiectau ar gyfer digwyddiadau theatr a chorfforaethol.

Elizabeth Donovan:Soprano

lizsmall.JPG (site)

Hyfforddodd Elizabeth yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd a’r Stiwdio Opera Genedlaethol, Llundain. Ar ôl ennill gwobr Canwr Cymreig y Flwyddyn 2002, bu’n cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd. Wedyn fe’i gwahoddwyd i ymuno ag Opera Cenedlaethol Cymru fel Artist Cyswllt. Mae ei rolau ar gyfer y cwmni wedi cynnwys Hero Beatrice a Benedict, Marzelline Fidelio, Konstanze Die Entfuhrung aus dem Serail, Zerlina Don Giovanni, Barbarina Le nozze di Figaro, y Foneddiges Gyntaf Die Zauberflöte, Echo Ariadne auf Naxos, Berta Il barbiere di Siviglia a Morwyn Flodau Parsifal.

Mae ei rolau eraill wedi cynnwys Pamina Die Zauberflote, Fiordiligi Cosi Fan Tutte,  Donna Anna Don Giovanni ac Ortlinde Die Walkurie yng Ngŵyl Longborough, Leila Les pêcheurs des perles gyda Grŵp Opera Chelsea, Constanza The Seraglio gydag Opera Teithiol Lloegr a Clorinda La Cenerentola gyda Go Round Opera’r Alban. Rhoddodd ei pherfformiad cyntaf yng Ngŵyl Ryngwladol Caeredin yn 2003 fel Oriana Amadigi; ym Mhroms y BBC 2005 fel Brigitta Iolanta; ac ym Mhroms Cymru 2006 yn canu Requiem gan Mozart.

Mae Elizabeth wedi perfformio gyda phobl megis Bryn Terfel, Willard White, Dennis O’Neill, Rebecca Evans; ac arweinwyr megis y diweddar Syr Charles Mackerras, a Richard Hicox CBE, Carlo Rizzi, Vladimir Jurowski; mae wedi perfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Neuadd Dewi Sant, Neuadd Frenhinol Albert, Neuadd y Frenhines Elizabeth ac yn ddiweddar ym Mhalas Buckingham ar gyfer EUB Tywysog Cymru.

Ar hyn o bryd, mae Elizabeth yn byw ym Mhenarth gyda’i gŵr a theulu sy’n tyfu.

Helen-Jane Howells:Soprano

Helen-Janesmall.jpg (site)Ar ôl dechrau ei gyrfa gerddorol ym myd jazz, bu’r soprano o Brydain, Helen-Jane Howells, yn derbyn hyfforddiant yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac yn y Coleg Cerdd Brenhinol lle enillodd Gystadleuaeth John Warner, Ysgoloriaeth Leisiol Russell Sheppard,  Gwobr Simon Fletcher yn ogystal â chael cymorth gan Ymddiriedolaethau Richard Carne a Josephine Baker a Sefydliad Samling. Hi oedd enillydd Cystadleuaeth Cân Saesneg Patricia Routledge 2010 ac mae’n parhau â’i hastudiaethau gyda Jennifer Smith.

Mae Helen-Jane wedi canu rhan Eve yn The Fairy Queen yng Ngŵyl Opera Glyndebourne, ac yn yr Opéra Comique ac Academi Gerddoriaeth Brooklyn gyda Les Arts Florissants a William Christie, Amore L’Incoronazione di Poppea gyda Glyndebourne ar Daith, Dido Dido & Aeneas yng Ngŵyl Caerfaddon, yn Ping gan Vasco Mendonça ar gyfer Music Theatre Wales ac yn Soon gan Tom Smail yng Ngŵyl Tête-à-Tête.

Ar lwyfannau cyngherddau, mae wedi perfformio Bach gydag OAE / John Butt, Messiah yn Sbaen,  St Matthew Passion yn Lausanne a Wroclaw a The Fairy Queen yn Beaune gyda The Gabrieli Consort / Paul McCreesh, a hefyd gyda McCreesh, Amore yn Gluck Orphée et Euridyce gyda Cherddorfa Genedlaethol Sbaen; mae wedi canu Bach Cantatas a Magnificat gyda’r Academi Cerddoriaeth Hynafol / Richard Egarr a Beethoven Mass in C yng Ngŵyl y Tri Chôr yng Nghaerwrangon. Mae ei gwaith arall wedi cynnwys St Matthew Passion gyda Chôr Bach / David Hill a fersiwn llwyfan gydag Orchestra of the Age of Enlightenment / Suzi Digby. Mae ei phrosiectau diweddar yn cynnwys St John Passion gyda Cherddorfa Symffoni Kristiansand / Nicholas Kraemer, Bach B Minor Mass gyda Chôr Bach / David Hill, Messiah gyda Kraemer a Cherddorfa Symffoni Gwlad yr Iâ, King Arthur gydag Ensemble La Fenice / Jean Tubéry yn ogystal â Bach gyda La Nuova Musica / David Bates.

Mae’n cael ei chadw’n brysur fel datgeiniad, ac mae ei hymddangosiadau yn ddiweddar yn cynnwys rhaglen gyda Christopher Glynn yng Ngŵyl Ryedale, caneuon a deuawdau gan Purcell yn Opera de Dijon a Britten a gweithiau cyfoes gyda Huw Watkins yng Ngŵyl Llanandras. Mae Helen-Jane wedi recordio Handel a Vivaldi gyda La Nuova Musica ar gyfer Harmonia Mundi USA a The Canticle of the Rose gan Joseph Phibbs gyda Phedwarawd Novarra ar gyfer NMC.

Mae ei chynlluniau’n cynnwys Messiah gyda Cherddorfa Symffoni Kristiansand / Kraemer, The Tempest gydag Ensemble La Fenice a’r perfformiad cyntaf o Under Milk Wood gan John Metcalfe ar daith ledled Cymru..

Gweneth-Ann Jeffers: Soprano

gwensmall.jpg (site)

Hyfforddodd Gweneth-Ann Jeffers ym Mhrifysgol Caerwysg, Coleg Goldsmiths ac Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall, Llundain. Yn ystod ei hyfforddiant, enillodd Wobrau Maggie Teyte, Ian Fleming a Sybil Tutton. Ymunodd â chynllun Artistiaid Ifanc Vilar y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden, ac yn 2001 bu’n cynrychioli Lloegr yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd.

Mae ei gwaith operatig yn cynnwys Aida gyda Theater Bremen, Oper Kiel, Opera Cenedlaethol y Ffindir, Opera Macedonia, Opera Poznań ac Oldenburgisches Staatstheater; Senta Der fliegende Holländer yn Neuadd y Barbican yn Llundain gydag Opera Lyric Llundain; Leonora La forza del destino gydag Oper Köln a Grŵp Opera Chelsea; Leonora Il trovatore gydag Opera Cenedlaethol Cymru; Amelia yn Un ballo in maschera a Margherita/Helena Mefistofele gan Boito gyda Theater Erfurt; Tosca yn Teatro Nacional de São Carlos; Gutrune Götterdämmerung ym Mhroms y BBC dan arweiniad Donald Runnicles; Santuzza Cavalleria Rusticana a’r prif rannau yn La Gioconda a La Wally gydag Opera Holland Park; Bess Porgy and Bess gyda Cherddorfa Siambr Basel a Ffilharmonig  Macedonia; Ariadne Ariadne auf Naxos gydag Orchestre de Picardie ac ymddangosiadau yn yr Opera Brenhinol yn Covent Garden yn Elektra, Daphne a The Cunning Little Vixen.

Mae ei gwaith cyngerdd a datganiadau amrywiol yn cynnwys Requiem Verdi yng Nghadeirlan Truro; Ein deutsches Requiem a Strauss Four Last Songs yng Nghadeirlan Caergaint; rhaglen gan Michael Berkeley gydag Endymion Ensemble; Zemlinsky Der Konig Kaudales yn Gran Canaria; Dvořák Stabat Mater ym Madrid; Tippett A Child of Our Time gyda NDR Hannover, Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham a Göteborgs Symfoniker dan arweiniad Robin Ticciati; Britten War Requiem yn Warsaw; a Mahler Das klagende Lied yn Rhufain ac ym Mhroms y BBC; y perfformiad cyntaf yn Ewrop o Of Rewaking gan Elliott Carter a Thrydedd Symffoni Vaughan Williams, y ddau gyda Cherddorfa Symffoni Dinas Birmingham. Canodd Poulenc Gloria yng Ngŵyl y Tri Chôr a Schoenberg Gurrelieder gyda Cherddorfa Symffoni Melbourne dan arweiniad Markus Stenz a hefyd yn Japan.

Mae Gweneth-Ann yn enwog am ei dehongliadau clodwiw o’r cylch o ganeuon Harawi gan Messiaen a berfformiwyd yng Ngŵyl Cheltenham a Neuadd Wigmore a Poèmes pour Mi a berfformiwyd gyda Gürzenich Orchester Köln a Tonhalle Orchester Zürich. Hefyd, mae wedi perfformio Harawi fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant y cyfansoddwr yng Nghanolfan Southbank, ‘From the Canyons to the Stars’, ac ym Mhroms y BBC yn 2008.

Mae’r uchafbwyntiau ar gyfer y tymor presennol yn cynnwys Schoenberg Gurrelieder gydag Orquesta Sinfónica de Mineria ym Mecsico, Sieglinde yn Act 1 Die Walküre a Wesendonck Lieder yn Internationales Kammermusikfestival Nürnberg a Lady Macbeth gydag Opera’r Gogledd ac Abigaille Nabucco gydag Opera Cenedlaethol Cymru.

Michael Douglas Jones:Bas

mdjsmall.jpg (site)

Mae Michael yn artist canu sy’n angerddol dros greu a pherfformio gweithiau theatr gerdd ac opera newydd. Yn ddiweddar, bu’n canu perfformiadau ym Miami fel y Brenin Claudius a’r Ysbryd mewn opera newydd gan Carson Kievman yn seiliedig ar Hamlet gan Shakespeare a gynhyrchwyd gan Sefydliad Celfyddydau Sobe, bu’n perfformio yn Brooklyn, Efrog Newydd yn Roulette gyda Diamond Curtain Wall Ensemble yr arwr Jazz Anthony Braxton. Yn 2011, bu’n recordio opera ddiweddaraf Braxton, Trillium E; rhoddodd ddau berfformiad mewn darlleniad cyngerdd o dream seminar, sef prosiect opera Americanaidd Swedaidd a oedd yn cynnwys 22 o artistiaid o bedwar ban y byd mewn darn dwyieithog yn seiliedig ar farddoniaeth Tomas Tranströmer a enillodd Gwobr Nobel am lenyddiaeth yn 2011, gyda cherddoriaeth gan y cyfansoddwr Americanaidd Ellen Lindquist; bu’n perfformio yn Efrog Newydd a Vermont yn rôl Blanck yn Triangle, sy’n ddrama bypedau am y tân y ffatri Triangle Shirtwaist. Yn 2010, recordiodd ddeuawd Charles Wuorinen ar gyfer Bas a Thiwba, Never Again the Same, gyda’r chwaraewr tiwba Jay Rozen.

Yn 2009, bu’n teithio’r DU gyda pherfformiadau o A Chair in Love mewn cydgynhyrchiad gan Ganolfan Celfyddydau Taliesin a Le chien qui chante. Cafodd ei rôl fel cyfaill gorau dyn, sef y Ci, ei datblygu dros gyfnod o dair blynedd mewn cydweithrediad drwy waith byrfyfyr mewn gweithdai datblygu creadigol gyda’r cyfansoddwr Cymreig John Metcalf a Keith Turnbull, y cyfarwyddwr llwyfan o Ganada.

 Enillodd Michael wobr nodedig Jessie yn 2002 am “berfformiad eithriadol gan actor mewn prif rôl” am greu’r Marquis yn 120 Songs for the Marquis de Sade (Hannan) yn y perfformiad cyntaf oll a gynhyrchwyd ar y cyd gan yr Opera Baróc Modern a Cherddoriaeth Newydd Vancouver. Rhoddodd ei berfformiad rhyngwladol cyntaf yn Sweden, yn canu rôl y Cyfarwyddwr yn Kafka’s Chimp gan y cyfansoddwr Cymreig John Metcalf. Roedd y cynhyrchiad hwn, a gafodd ei ganu yn Swedeg, yn dilyn y perfformiad cyntaf oll yng Nghanolfan Celfyddydau Banff lle roedd y canu yn Saesneg. Canodd y rôl hon eto mewn fersiwn newydd unigryw gan Theatr Quantum ym mis Chwefror 2004 gyda Sw Pittsburgh fel lleoliad.

Mae’n uchel ei barch am ei ymddangosiadau mewn gweithiau o’r 20fed ganrif a’r 21ain ganrif, a bu’n cymryd rhan yn y perfformiadau cyntaf oll o The Tempest gan Westergaard fel Caliban, yng Ngŵyl Opera New Jersey, a Star Catalogues (Underhill) fel Tycho Brahe gyda Cherddoriaeth Newydd Vancouver. Mae ei berfformiadau eraill yn cynnwys Der Kaiser von Atlantis (Ullman) yn Sefydliad Goethe gydag Elysium rhwng 2 Gyfandir, ac Arthur yn The Lighthouse gan Peter Maxwell Davies ar gyfer Gŵyl Opera New Jersey.    

Perfformiodd Michael am y tro cyntaf gydag Opera Dinas Efrog Newydd yn Madama Butterfly ac mae wedi canu rhan Sarastro yn Die Zauberflöte yn Victoria, BC, Anchorage a Sarasota; Sparafucile yn Rigoletto gydag Opera El Paso ac yn Anchorage; y Meddyg yn Wozzeck yng Nghanolfan Banff a gyda Le Nouvel Ensemble Moderne ym Montréal; Rocco yn Fidelio gyda chwmnïau opera Sarasota ac Anchorage, Ffilharmonig Fflorida (llwyfannwyd yn rhannol), a  Symffoni San Antonio; Colline yn La Bohème ar gyfer cwmnïau opera Florentine, El Paso, a Memphis; Timur yn Turandot, y Commendatore yn  Don Giovanni, a Noye yn Noye’s Fludde. Mae ei ymddangosiadau mewn cyngherddau’n cynnwys Stravinsky L’histoire du Soldat, Kagel Fürst Igor, Strawinsky a Schoenberg Ode to Napoleon. 

Paul Carey Jones: Bariton

PaulCJsmall.jpg (site)

Ganed Paul Carey Jones yng Nghaerdydd ac astudiodd yng Ngholeg y Frenhines, Rhydychen, yn yr Academy Gerdd Frenhinol a’r Stiwdio Opera Genedlaethol, lle derbyniodd Ysgoloriaeth W Towyn Roberts gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Ym mis Mai 2013, fe’i hetholwyd yn Gydymaith yr Academi Gerdd Frenhinol.

Mae ei waith operatig yn cynnwys prif rannau gyda chwmnïau sy’n cynnwys Opera Gogledd Iwerddon, Opera’r Alban, Gŵyl Opera Wexford, Teatro Rossini di Lugo a Teatro Comunale di Bologna. Mae uchafbwyntiau tymor 2013 yn cynnwys ei ymddangosiad cyntaf gydag Opera Cenedlaethol Cymru fel Doctor Schön yng nghynhyrchiad newydd David Pountney o Lulu gan Alban Berg; y brif ran yn Noye’s Fludde gan Benjamin Britten ym mherfformiad cyntaf y gwaith yn Tsieina yng Ngŵyl Gerddoriaeth Beijing, ac eto yng Ngŵyl MISA yn Shanghai; a rhyddhau ei record hir newydd o ganeuon Prydeinig cyfoes, Songs Now, gyda’r pianydd Ian Ryan.

Mae wedi cymryd rhan ym mherfformiadau cyntaf oll nifer o weithiau, gan gynnwys In David’s Land gan Richard Elfyn Jones a Cities of Dreams gan Stephen McNeff, yn ogystal â chaneuon a chylchoedd o ganeuon gan Sadie Harrison, Emily Hall, Peter Reynolds, Mike Parkin, David Power, David Lancaster, Dick Blackford, Tom Armstrong a Jonathan Owen Clark.

Fel datgeiniad, mae wedi gweithio’n rheolaidd ar y cyd â’r pianydd arobryn Llŷr Williams ers bron i 15 mlynedd; rhyddhawyd eu record hir gyntaf, Enaid – Songs of the Soul yn ddiweddar ac mae wedi derbyn clod beirniadol. Mae recordiadau eraill gan Paul yn ddiweddar yn cynnwys Jackie O gan Michael Daughterty ar DVD a Tom Jones gan Edward German ar gyfer Naxos.

Karina Lucas: Mezzo Soprano

karinasmall.JPG (site)

Daw Karina o Lundain ac mae o dras Sbaenaidd a Seisnig. Bu’n astudio yn y Stiwdio Opera Genedlaethol a Choleg Cerdd Brenhinol y Gogledd lle cefnogwyd ei hastudiaethau gan Sefydliad Peter Moores a Gŵyl Opera Glyndebourne.
 
Mae Karina wedi perfformio rhannau pwysig mewn tair opera gan Jonathan Dove: rhan Flora (The Enchanted Pig) yn Theatr Stiwdio Linbury’r Tŷ Opera Brenhinol ac yn New Victory Theatre, 42nd Street, Efrog Newydd; y brif ran (The Adventures of Pinocchio) gydag Opera’r Gogledd a Sara (Tobias and the Angel) gyda’r Young Vic/Grŵp Opera, a rhyddhawyd recordiad o’r cynhyrchiad hwn ar label Chandos. Mae ei rhannau eraill yn cynnwys y Drydedd Foneddiges (Die Zauberflöte) gydag Opera’r Gogledd; Gwrach (Macbeth) gyda Go Round Opera’r Alban; Dorabella (Cosi fan tutte), Bachgen Cegin a’r Drydedd Nymff (Rusalka), Leila (Iolanthe), Maddalena (Rigoletto), Wowkle (La Fanciulla del West) a Smeraldina (The Love of Three Oranges) gydag Opera Grange Park. Yn ddiweddar, bu’n perfformio rhan Mrs Noye yn Noye’s Fludde gan Benjamin Britten yng Nghadeirlan Southwark.

Fel Artist Ifanc Grŵp Park Lane, rhoddodd Karina ei pherfformiad cyntaf yn yr Ystafell Purcell ym mis Ionawr 2007 gyda Simon Lane fel partner deuawd, ac ers hynny mae wedi rhoi datganiadau yng Ngŵyl Brighton, Gŵyl Lieder Leeds, Cadeirlan Ripon, Eglwys Sant Ioan yn Sgwâr Smith, Eglwys Sant Iago yn Piccadilly, a Gŵyl Ryngwladol Oundle ac mae wedi ei gwahodd i berfformio yn Neuadd Wigmore. Rhyddhaodd ei record gyntaf, ‘From the Old World to the New’, ar y cyd â’r feiolinydd Rebecca Jones ar ddiwedd 2011 ar label Sonimage. Y llynedd, cyflwynodd Karina ddatganiad arbennig fel teyrnged i Kathleen Ferrier i nodi canmlwyddiant ei geni, yn Eglwys Sant Ioan yn Sgwâr Smith, yng Nghyfres Lieder y Gwanwyn Rhydychen yn ogystal ag ar gyfer cymdeithasau cerddoriaeth yn Abbotsholme, Hoddesdon a Clitheroe.
 
Mae ei pherfformiadau cyngerdd eraill yn cynnwys gweithiau gan Nicola Le Fanu, Judith Weir ac Anthony Powers gyda’r grŵp cerddoriaeth gyfoes Okeanos (Gŵyl y Tri Chôr Caerloyw, Bmic The Cutting edge, y Guildhall a Phrifysgol Caerdydd); datganiadau Artist Ifanc (Gŵyl Haf Aix-en-Provence) a Serenade to Music gan Vaughan Williams (Neuadd Wigmore). 

Richard Morris: Bariton

richardsmall.jpg (site)

Daw Richard Morris o Dde Cymru. Ar ôl ysgoloriaeth chwaraeon i Ysgol Millfield, bu’n astudio canu yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall ac yn Banff yng Nghanada. Fe’i dewiswyd gan Leonard Bernstein ar gyfer rôl Gweinydd yn ei “Mass” ar gyfer Cwmni Opera Boston. Mae wedi chwarae’r rhan hon eto ledled Ewrop, yn y Barbican a’r Southbank yn Llundain. Yn ogystal â Bernstein, mae wedi gweithio gyda llawer o gyfansoddwyr mwyaf blaenllaw'r byd, megis Stephen Sondheim, Syr Harrison Birtwistle, Syr Maxwell Davies, John Casken, John Metcalf, Gavin Briars a Dominic Muldowney .

Mae’r cyfarwyddwyr y mae wedi gweithio â nhw’n cynnwys Syr Peter Hall, Syr Trevor Nunn, Richard Jones, Bill Brydon. Di Trevis, ac mae’r cwmnïau’r DU yn cynnwys Opera’r Alban, Opera’r Gogledd, OCC yn Vancouver a’r Tŷ Opera Brenhinol 2.  A thramor, bu’n gweithio gydag Opera de Toulouse, Opera Nancy, Les bouffes du Nord, Filharmonie Brno, Cerddorfa Symffoni Genedlaethol Lithwania a Cherddorfa Symffoni Simon Bolivar yn Venezuela. Mae gwyliau yn y DU yn cynnwys Caeredin, Aldeburgh, Almeida a Newbury. Chwaraeodd ran Enjolras yn sioe gerdd boblogaidd y West End honno, Les Miserables. Mae’r rhannau y mae wedi eu chwarae mewn opera’n cynnwys Macbeth, Figaro, Don Giovanni, y Toreador, Papageno, Malatesta. Mae wedi bod yn aelod o’r Theatr Frenhinol Genedlaethol, a cherddorfeydd gan gynnwys y Gerddorfa Genedlaethol Gymreig, Cerddorfa Siambr yr Alban, Cerddorfeydd Symffoni a Chyngerdd y BBC, Age of Enlightenment, Sinffonia Dinas Llundain a Sinffonia Brenhinol y Gogledd. Mae wedi rhyddhau llawer o CDau, gan gynnwys un a enillodd wobr Grammy, mae wedi recordio ar gyfer Radio 2, 3 a 4. Mae ei waith teledu’n cynnwys The Royal Variety Show a The South Bank Show, a chwaraeodd ran y Canwr Natsïaidd yn y ffilm Snow a’r Rhyfelwr yn y ffilm War Oratorio ar gyfer Sianel 4. 

Mae ei waith ar gyfer y dyfodol yn cynnwys Gavin Briars, Anyone Can See I Love You yn Vancouver a fersiwn Opera newydd o Dan y Wenallt yn y DU ac Efrog Newydd.

Eamonn Mulhall: Tenor

eamonnsmall.jpg (site)

Cafodd y tenor Gwyddelig Eamonn Mulhall ei hyfforddi yn y Coleg Cerdd Brenhinol ac yn y Stiwdio Opera Genedlaethol yn Llundain.

Mae ei waith operatig yn cynnwys y perfformiad cyntaf oll o Clemency gan James MacMillan (Stiwdio Linbury’r Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden; Opera’r Alban yng Ngŵyl Ryngwladol Caeredin), y brif rôl yn Dorian Gray (Opera Cenedlaethol Slovak), Morwr yn Tristan und Isolde (Dulyn), y Tywysog Safir yn Barbe bleu gan Offenbach (Opera Grange Park), llwyfannodd Messiah, After Dido ac Iarll Almaviva The Barber of Seville (Opera Cenedlaethol Lloegr), Jacquino yn Fidelio a Milwr yn Der Kaiser von Atlantis gan Ullmann (Cwmni Theatr Opera) yn ogystal â Don Ottavio yn Don Giovanni (Cerddorfa St Cecilia), Massimo yn Ezio (Gŵyl Händel Llundain), Aumônier yn Les Dialogues des carmélites gan Poulenc (Coleg Cerdd Brenhinol) a bu’n dirprwyo ar gyfer rhan Bajazat yn Tamerlano gan Händel (Opera’r Alban), Goleuwr Lampau yn The Portrait gan Weinberg (Opera’r Gogledd) a Belmonte in Die Entführung aus dem Serail a Ferrando yn Così fan tutte (Opera Cenedlaethol Cymru).

Mae Eamonn yn canu’n aml fel unawdydd mewn cyngherddau, ac mae wedi canu gyda llawer o gymdeithasau corawl mwyaf blaenllaw Prydain ac Iwerddon. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys Messiah yn Neuadd Frenhinol Albert, Messa di Gloria gan Puccini gyda Cherddorfa Gyngerdd RTÉ ac ymddangosiadau gyda Cherddorfa Faróc Iwerddon, Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham, Cerddorfa Ulster, Cerddorfa Siambr Iwerddon, Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl a Cherddorfa Symffoni Genedlaethol RTÉ. Mae ei repertoire yn amrywio o Matthäus-Passion gan Bach i Elijah gan Mendelssohn a St. Nicholas gan Britten.

Mae ei waith ar gyfer y dyfodol yn cynnwys Acis & Galatea gan Handel ar gyfer Opera Canolbarth Cymru a chyngerdd amser cinio gyda Cherddorfa Gyngerdd RTÉ. Mae wedi darlledu’n fyw ar BBC Radio 3 ac ar RTÉ Lyric fm.

Parmela Attariwala: Fiola/Feiolin/Crwth

Parmelasmall.jpg (site)

Disgrifir Parmela Attariwala fel “un o artistiaid mwyaf gwreiddiol ac ysgogol Canada”, ac mae’r feiolinydd/fiolydd sy’n byw yn Toronto yn enwog am ei cherddoriaeth a pherfformiadau sy’n herio’r genre. Mae wedi teithio a recordio gydag amrywiaeth o gerddorion gan gynnwys Carla Bley, James Campbell, Anthony Braxton, Ernst Reijseger, John Taylor, a’r chwaraewyr tabla Ravi Naimpally a Shawn Mativetsky. Mae’n berfformwraig byrfyfyr frwdfrydig ac mae’n hyrwyddo addysgeg fyrfyfyr fel arf ar gyfer cyfathrebu cerddorol ar draws genres. Hefyd mae Parmela wedi gweithio’n eang - fel cyfansoddwr, cerddor ac artist symudiad - gyda choreograffwyr o amrywiaeth o gefndiroedd o gyswllt i butoh i bharata-natyam. Mae’r coreograffydd, Gitanjali Kolanad, yn arbennig, wedi datblygu geirfa symudiad bharata-natyam a kalaripayat sy’n galluogi Parmela i ddawnsio a chwarae’r feiolin ar yr un pryd, sy’n arwain at weithiau celf amlsynhwyraidd unigryw.

Cafodd Parmela hyfforddiant cerddorol ffurfiol ym Mhrifysgol Indiana ac yn y Konservatorium yn Berne, y Swistir. Bu’n gwneud gradd Meistr mewn Ethnogerddoleg yn yr Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd (Prifysgol Llundain) a chwblhaodd PhD yn ddiweddar ym Mhrifysgol Toronto.

Mae Parmela wedi rhyddhau tair record sydd wedi derbyn clod beirniadol o’i Attar Project, sef dehongliad avant-garde o gyfuniad o’r dwyreiniol a’r gorllewinol sy’n cynnwys cyfansoddiadau Parmela ei hun ar gyfer ensembles bach a gweithiau a gomisiynwyd ar gyfer y feiolin a’r tabla.

Deian Rowlands:Concert Harp/Lever Harp

Astudiodd y telynor Cymreig, Deian Rowlands, yn Ysgol Cadeirlan Wells gydag Ann Griffiths, ac wedyn yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall gyda Manon Morris, Bryn Lewis a David Watkins. Yn ystod ei astudiaethau, enillodd ysgoloriaethau gan Ymddiriedolaeth Gerddorol Iarlles Munster, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Goffa Craxton, Ymddiriedolaeth Leverhulme, S4C, Ysgoloriaeth Peggy a Maldwyn Hughes, a Gwobr Gerddorfaol ac Ensemble 2002 Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall, yn ogystal â’r Rhuban Glas Offerynnol Agored yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2002.

Mae Deian wedi perfformio fel unawdydd a cherddor siambr ar hyd a lled y DU yn ogystal ag yn Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, yr Almaen, Awstria, y Swistir ac UDA. Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn Neuadd Wigmore yn 2002 gydag ‘Introduction and Allegro’ gan Ravel. Mae wedi gweithio’n helaeth gyda llawer o gantorion mwyaf blaenllaw’r wlad, gan gynnwys Jeremy Huw Williams, Fflur Wyn, Rhys Meirion, Andrew Rees a John Lofthouse. Mae’n perfformio’n rheolaidd gyda phrif gerddorfeydd ac arweinwyr Prydain a theithiodd Asia fel prif delynor gyda Cherddorfa Gŵyl Llundain yn 2001.

Mae Deian yn gweithio gyda chynllun datganiadau Live Music Now! gyda’r ffliwtydd Nicki Phillips. Maent wedi perfformio mewn gwyliau ledled y DU, a buont yn perfformio ym Mhroms y BBC am y tro cyntaf yn 2004. Mae ymddangosiadau teledu Deian yn cynnwys cynhyrchiad y BBC o ‘Byron’, ‘It’s all about you’ gan McFly, rhaglen goffa 9/11 Songs of Praise a Gŵyl y Faenol Bryn Terfel, Noson Lawen a’r Noson Opera o’r Faenol 2005 ar S4C. Mae Deian wedi recordio CD o gerddoriaeth fyfyriol ar gyfer y delyn gyda’r cyfansoddwr Mike Roberts, yn ogystal â CD ffliwt a thelyn ar gyfer Kissan Productions.

Cafodd telyn Lyon & Healy Deian yn ei phrynu trwy garedigrwydd cymorth ariannol gan Ymddiriedolaeth Gerddorol Iarlles Munster.

Jose Zalba Smith: Ffliwtiau

Josesmall.JPG (site)

Ganed Jose ym 1984 yn Havana, Ciwba, ac astudiodd y ffliwt a’r piano yn Ysgol Gerddoriaeth Alejandro G. Caturla ac yn ddiweddarach yn Ysgol Gerddoriaeth Amadeo Roldan. Ei athrawon ffliwt bryd hynny oedd Erasmo Lopez a Floraimed Fernandez, ill dau’n aelodau o’r Gerddorfa Symffoni Genedlaethol, a’r Cerddorfeydd Bale ac Opera. Yn ystod y cyfnod hwn o astudio, enillodd Ail ​​Wobr yng Nghystadleuaeth Ffliwt Genedlaethol Amadeo Roldan (1997) a Gwobr Gyntaf gan Undeb Cenedlaethol Artistiaid ac Awduron  Ciwba yn eu Cystadleuaeth Chwythbrennau yn 2001, gan berfformio gyda’r Gerddorfa Symffoni Genedlaethol dan arweiniad Jorge Lopez Marin.

Ar ôl clyweliad yn Llundain, Lloegr, cafodd Jose gynnig lleoedd yn yr Academi Gerdd Frenhinol, y Coleg Cerdd Brenhinol, Coleg Cerdd y Drindod ac Ysgol Cerdd a Drama’r Guildhall, gyda’r olaf yn cynnig ysgoloriaeth lawn ar gyfer Gradd Baglor mewn Cerddoriaeth, a dderbyniodd Jose gan ddechrau astudio yno yn 2003. Ar ôl cwblhau’r radd hon yn 2007, cafodd Jose gefnogaeth garedig gan Gymdeithas Marchogion y Ford Gron a Chwmni’r Tafarnwyr i barhau ei astudiaethau yn Ysgol Gerdd y Guildhall, yn y Rhaglen Feistri (Hyfforddiant Cerddorfaol). Yn ystod ei gyfnod yn y Guildhall, gyda Philippa Davies fel ei brif athro, mwynhaodd Jose ei hyfforddiant dan arweiniad cerddorion amlwg eraill megis Sharon Williams, Ian Clarke, Sarah Newbold a Sam Coles.

Mae Jose wedi perfformio mewn gwyliau megis Cyfres Ddatganiadau Cerddoriaeth Cadeirlan Glasgow (2006), Gŵyl Gerddoriaeth Seville, Sbaen (2006), Gŵyl Gerddoriaeth Belgrade, Serbia (2007), Gŵyl Gerddoriaeth Caer-wynt (2008), Cyfres Ddatganiadau Cerddorion Ifanc Ffraw (2008), a Gŵyl Ryngwladol Cerddoriaeth Siambr Paxos, Groeg (2008). Cafodd Jose ei dderbyn yn aelod o Gerddorfa Ieuenctid Genedlaethol Sbaen (2006-2007), ac fel chwaraewr ychwanegol ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru (2007-presennol), mae’n aelod o Sinffonia Southbank (2009), a Cherddorfa Ffilharmonig Llundain fel rhan o gynllun Foyle Future First. Mae hefyd yn perfformio’n rheolaidd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fel Prif/Is-brif.

Mae gan Jose ddiddordeb brwd mewn chwarae cerddoriaeth Ladinaidd ac mae’n darparu gweithdai ar gerddoriaeth Ciwba ym mhrif golegau cerdd y DU yn ogystal ag ysgolion haf rhyngwladol. Mae galw cynyddol am ei fand Ciwbaidd, “Tradicional Cubano”.

Paul Stoneman: Offerynnau Taro

 

producerlogos.jpg (site)

Copyright © Taliesin 2017. All rights reserved