Taliesin Live - In the Absence of Silence

Overview:

Cynhyrchiad ar y cyd gan Chickenshed | Creu Cymru a ddatblygwyd gyda Gwasanaethau Cam-drin Domestig De Gwynedd    

In the Absence of Silence

Mae pump o ferched yn cyfarfod ar y traeth mewn tref lan môr am bicnic i ginio. Wrth i’r diwrnod fynd rhagddo, mae eu cyfeillgarwch a’u profiadau ar y cyd yn datgelu gwirioneddau erchyll o gorneli cudd eu bywydau. Ond, trwy eu torcalon a’u poen, sefydlir cwlwm cadarn o gryfder, cariad a gobaith. 

Mae In the Absence of Silence yn bortread gonest ac ingol o straeon sy’n cael eu cadw’n gudd yn llawer rhy aml, ac o’r gwirionedd cadarnhaol am yr hyn sy’n bosib pan gaiff gofidiau eu rhannu. Mae’r ddrama optimistig a phwerus yma wedi’i hysbrydoli gan gyfweliadau a gynhaliwyd gyda merched fel rhan o’r prosiect allgymorth, Goroeswyr.

Yr oedran a argymhellir - 15+. Mae’n cynnwys iaith gref iawn a gall rhai themâu anesmwytho.                       

‘You leave with a feeling of hope’ ★★★★★ Enfield Independent

Grwpiau £8

Nos Iau 25 Ionawr 7.30pm

Dates and Times:

Iau 25th Ion

7.30yh

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 12
Under 18's:£ 10
Full time students:£ 10
Senr.Citizens:£ 10
Other Conc.:£ 10

View Preview:

Dychwelyd I Archebu Blaenorol Nesaf