Taliesin Performances - ROH: La bohème

Overview:

Opera mewn pedair act

Cerddoriaeth: Giacomo Puccini
Cyfarwyddwr: Richard Jones
Arweinydd: Antonio Pappano

Pan fydd Rodolfo, bardd tlawd, yn cwrdd â Mimì, gweinyddes, maen nhw’n syrthio mewn cariad yn syth. Ond mae eu hapusrwydd dan fygythiad pan ddaw Rodolfo i wybod bod Mimì yn ddifrifol sâl. 

Mae’r cyfarwyddwr enwog Richard Jones (Boris Godunov, Il Trittico) yn cyfarwyddo cynhyrchiad newydd o La bohème, Puccini. Mae’r Opera hudolus yn ei chyfuniad ffraeth, angerddol o gomedi a thrasiedi, yn canolbwyntio ar fywydau grŵp o arlunwyr ifanc wrth iddyn nhw grafu bywoliaeth ar gyrion bohemaidd Paris, prif ddinas y 19eg ganrif. Cyflëir mewnwelediad craff sy’n nodweddiadol o waith Jones yn y clasur poblogaidd hwn, sy’n cael ei ddelweddu ar set ysblennydd, gonfensiynol Stewart Laing o’r 1850au. 

Mae darlun rhamantaidd Puccini o Baris bohemaidd, sy’n cynnwys cerddoriaeth gofiadwy a stori garu gyffredin, wedi swyno cynulleidfaoedd ledled y byd, ac felly mae La bohème yn un o’r operâu mwyaf poblogaidd. Fe’i perfformiwyd yn gyntaf yn Covent Garden yn 1897 ac ers hynny, bu mwy na phum cant o berfformiadau yno.

Hyd yr Opera: tua 2awr a 35munud (gan gynnwys un egwyl)

Cenir yn Eidalaidd gydag uwchdeitlau Saesneg

Dydd Sul 8 Hydref 2yp

Dates and Times:

Sul 8th Hyd

2yh

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12

View Preview:

Dychwelyd I Archebu Blaenorol Nesaf