Taliesin Live - Flying Atoms

Overview:

Dydd Gwener 8 Medi 6.30yh yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin,

Fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017, mae

Dawns Powys yn cyflwyno 

Flying Atoms

Mae’r Athro Gusto a’r Athro Hitch yn gweithio’n galed yn y Labordy Chwilfrydedd yn ateb cwestiynau: Sut mae adar yn aros yn yr awyr? Pam nad yw’r sêr yn syrthio o’r nen? Ble mae’r lleuad yn mynd yn ystod y dydd? Dim ond un peth sy’n bendant – mae’r bydysawd yn llawn o ryfeddod a dydy popeth ddim fel y mae’n ymddangos. Bydd y sioe chwareus ryngweithiol hon i’r teulu yn ennyn syndod, gyda dawns uchel yn yr awyr, trac sain hudolus a dylunio trawiadol.

Addas ar gyfer dysgwyr cyfnod allweddol 2 (7-11 oed) a'u teuluoedd.

AM DDIM

Dates and Times:

Gwer 8th Medi

6.30yh

View Preview:

Dychwelyd I Archebu Blaenorol Nesaf