Taliesin Live - Santa in Love

Overview:


Mae The People's Theatre Company yn cyflwyno

Santa in Love

gan Steven Lee

Ydych chi eisiau gwybod cyfrinach?

Cyfrinach Nadoligaidd!

Efallai yr hoffech chi wybod o ble y daw’r dylwythen deg sydd ar ben y goeden Nadolig, neu pam nad ydych chi byth yn gweld corrach ellyll Nadolig, neu beth yn union a ddigwyddodd i Frosty y Dyn Eira?

Neu efallai yr hoffech chi wybod y gyfrinach fwyaf ohonyn nhw i gyd...cyfrinach Siôn Corn a’r hyn y mae’n ei garu mwyaf yn gyfrinachol.

Ai’r Anrhegion, Carw Llychlyn neu’r Eira?

Wnewch chi byth ddyfalu, felly os ydych am wybod beth mae Siôn Corn yn ei garu fwyaf, ymunwch â Siôn Corn a’i ffrindiau yn y sioe gerdd wefreiddiol hon, sy’n llawn hwyl a sbri, gemau, chwerthin a’ch hoff ganeuon Nadolig.

Bydd Siôn Corn ar gael ar ddiwedd y sioe i gwrdd â’ch plant bach, i ddarllen eu llythyron, ac i roi anrheg iddyn nhw. Felly cofiwch ddod â’ch camera i dynnu lluniau o’r plant yn gwenu.

Hyd y sioe: Tua 60 munud gan gynnwys cyfarfod â Siôn Corn.

Dydd Iau 14 Rhagfyr 1yp & 4.30yp

Dates and Times:

Iau 14th Rha

1yh & 4.30yh

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 8.50

View Preview:

Dychwelyd I Archebu Blaenorol Nesaf