Gallery - Dorian Spencer Davies

Overview:

Ganwyd Dorian yng Nghaerfyrddin a bu’n astudio yng Ngholeg Celf Dyfed rhwng 1979-1983. Dros y blynyddoedd, mae wedi gweithio mewn sawl cyfrwng, gan gynnwys darlunio, graffeg a pheintio, ac mae’n dal i ddatblygu o hyd. Mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i fywyd yn Sir Benfro, ac mae harddwch a hud yr arfordir yn dylanwadu ar ei waith. Mae’r arddangosfa newydd hon yn datgelu sawl agwedd ar ei waith a’i arddull, ac mae’n cynnwys ei waith acrylig newydd sy’n rhannol haniaethol ac sydd wedi’i ysbrydoli gan Benrhyn Gŵyr, yn ogystal â’r gwaith yr ydym yn fwy cyfarwydd ag ef.

“Ro’n i eisiau i’r sioe hon ddangos hyd a lled fy ngwaith a’r pethau sy’n dylanwadu arna i, yn ogystal ag arddulliau gwahanol. Mae fy ngwaith yn newid o hyd, ac rwy’n credu bod arbrofi ag arddulliau a chyfryngau’n beth iach sy’n cadw fy ngwaith yn ffres ac yn gyffrous. Mae arfordir Cymru wastad yn elfen bwysig sy’n dylanwadu arna i, a bydd yn dal i wneud hynny am flynyddoedd i ddod.” Dorian Spencer Davies

Dydd Gwener 7 Ebrill – dydd Sadwrn 20 Mai

Dates and Times:

Gwer 7th Ebr - Sad 20th Mai

Dydd Llun-Dydd Gwener 10yb - 6yh

Sadwrn 10yb - 1yp & 1.30yp - 4yp

Yn hwyrach ar nosweithiau perfformiad Taliesin

Pricing Information:

CategoryPrice

View Preview:

Dychwelyd Blaenorol Nesaf