Gallery - David Hockney - Printiau Gwreiddiol

Overview:

David Hockney - Printiau Gwreiddiol

Mae David Hockney yn cael ei ystyried fel un o artistiaid mwyaf dylanwadol Prydain yn ystod yr 20fed ganrif. Mae’n baentiwr, dylunydd, gwneuthurwr printiau, ffotograffydd a chynllunydd llwyfan a nodweddir ei waith gan economeg techneg, sylw mawr i olau, a realaeth onest a di-nod sy’n deillio o ffotograffiaeth a chelf Pop.

Mae’r arddangosfa hon o brintiau gwreiddiol yn dod â thair agwedd ar ei waith at ei gilydd – ei gasgliad o ysgythriadau’n seiliedig ar straeon tylwyth teg Grimm, casgliad Cavafy a rhai posteri gwreiddiol.      

Mae’r printiau hyn i gyd yn cynnwys nodweddion penodol celf David Hockney – diddordeb mawr mewn dweud straeon a’r rhyngweithio ar emosiynau pobl, y rhyfeddod o fynegi’r goruwchnaturiol a’r seicolegol mewn termau gweledol, a’r pleser o astudio ystodau newydd o dechnegau ar gyfer cyflwyno ei ddehongliadau. 

Gwener 24 Chwefror – Sadwrn 1 Ebrill

Dates and Times:

Gwer 24th Chw - Sad 1st Ebr

10am - 6pm, Sadwrn 10am - 1pm, 1.30pm - 4pm

Yn hwyrach ar nosweithiau perfformiad Taliesin

Pricing Information:

CategoryPrice

View Preview:

Dychwelyd Blaenorol Nesaf