Gallery - My One and All: My Swansea Coast

Overview:

Fy Nghyfan I: Arfordir Abertawe


Mae Fy Nghyfan I: Arfordir Abertawe yn arddangosfa unigryw o gerdd ffilmig Ar-Fôr-Dir ochr yn ochr ag ymatebion ffotograffig a barddonol y cyhoedd i gysylltiad a pherthynas ag arfordir Abertawe a Phenrhyn Gŵyr.       

Cafodd Ar-Fôr-Dir ei harddangos yn wreiddiol yn Somerset House ac mae’n cofnodi siwrnai farddonol y bardd a’r Athro mewn Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe, Owen Sheers, ar hyd Arfordir Gŵyr, gyda ffilm drawiadol eithriadol gan Benjamin Wigley (artdocs) http://artdocs.co.uk/work/one-and-all

Mae’r ymatebion ffotograffig wedi cael eu cyflwyno gan bobl o bob oedran a chefndir o’r gymuned leol. Mae’r farddoniaeth wedi cael ei chreu a’i datblygu drwy gyfrwng gweithdy gydag Owen, a chan fyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Abertawe.

Comisiynwyd Ar-Fôr-Dir gan Trust New Art / yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Sound UK a’i chefnogi gan Arts Council England.

Mawrth 7 Chwefror – Sadwrn 18 Chwefror

Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe

Arweinir Bod yn Ddynol gan yr Ysgol Astudiaeth Uwch, Prifysgol Llundain, mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) a’r Academi Brydeinig.Dates and Times:

Maw 7th Chw - Sad 18th Chw

10am - 6pm, Sadwrn 10am - 1pm, 1.30pm - 4pm

Yn hwyrach ar nosweithiau perfformiad Taliesin

Pricing Information:

CategoryPrice

View Preview:

Dychwelyd Blaenorol Nesaf