Jump to content

Pryd Mae'r Haf? 

Thursday 13th May - Friday 21st May | Taliesin

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar

Perfformiad Ar-lein / Online Performance

Pryd Mae’r Haf?

gan Chloë Moss

Trosiad gan Gwawr Loader

 

“Bydd e’n gwd. Ti a fi. New start.”

 

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges.

Ond gyda’u dyddiau ysgol yn dod i ben a haf hir o’u blaenau, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? A yw tyfu’n hŷn yn golygu tyfu ar wahân?

Mewn trosiad newydd i’r Gymraeg wedi’i osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes.

“Drama ddoniol, dyner wedi ei chyfarwyddo’n fedrus” Barn

 

Bydd y perfformiad yn cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.

Canllaw oed: 14+
Yn cynnwys iaith gref a themâu aeddfed.

Tocynnau: £10.00 / £5.00 Pris Gostyngedig / £30.00 Tocyn Ysgol

20.05.2021 [BSL]

21.05.2021 [gydag Isdeitlau Saesneg / with English Subtitles]

 

.................................................................................................................

 

A Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru production in association with The Other Room and Theatr Soar.

Pryd Mae’r Haf?

(Christmas is Miles Away)

by Chloë Moss

Translated by Gwawr Loader

Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges.

But when they leave school and a long summer lies ahead, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Does growing up mean growing apart?

In a new Welsh-language translation set in the south Wales valleys in 1989, this is a touching play about friendship and the hopes and fears of young people.

 

The performance will be streamed live online.

Age guidance: 14+
Contains strong language and adult themes.

Tickets: £10.00 / £5.00 Concession Price / £30.00 School Ticket

20.05.2021 [BSL]

21.05.2021 [gydag Isdeitlau Saesneg / with English Subtitles]

 

13.05.21 8pm

14.05.21 8pm

20.05.21 (matinee) 1.30pm

20.05.21 8pm [BSL]

21.05.21 8pm [gydag Isdeitlau Saesneg / with English Subtitles]