Taliesin Live - Y Tŵr

Overview:

Y Tŵr

Music Theatre Wales,
Theatr Genedlaethol Cymru

Gan | By
Guto Puw

Libreto gan | Libretto by
Gwyneth Glyn

Opera newydd yn seiliedig ar ddrama | A new opera based on the play by
Gwenlyn Parry

“Tyrd. Mi awn ni i fyny, chdi a fi, law yn llaw hefo'n gilydd, heb ofn, heb ddifaru.”

O ieuenctid i henaint, o gariad i anobaith, o chwant i ddadrithiad, dyma opera ddwys a threiddgar, gan gwmni opera newydd mwyaf blaenllaw y DU a’r cwmni theatr cenedlaethol iaith Gymraeg.

Yn seiliedig ar waith un o ddramodwyr pwysicaf Cymru,  mae Y Tŵr yn astudiaeth craff  ar berthynas rhwng dau wrth iddynt ymrafael a chyfnodau allweddol eu byw a’u bod. Personol a byd-eang. Neilltuol a thragwyddol.

“We'll go up, you and me, together, hand in hand, no fear, no regrets.”

Y Tŵr is an intimate story of love and life from the UK’s leading new opera company and the Welsh-language national theatre company, based on the work of one of Wales’ most important playwrights.

Exploring the extremes of emotion experienced by two lovers over the course of a lifetime together, Gwenlyn Parry’s acclaimed play is brought to new life in the form of a touching and lyrical new opera by composer Guto Puw and singer-songwriter-playwright Gwyneth Glyn.

Cennir yn Gymraeg gydag uwch-deitlau Saesneg | Sung in Welsh with English surtitles.

A Music Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru production presented by Sherman Theatre and the Vale of Glamorgan Festival 2017 / Cynhyrchiad Music Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru wedi ei gyflwyno gan Theatr y Sherman a Gŵyl Bro Morgannwg 2017.

Benyw / Female Caryl Hughes

Gwryw / Male Gwion Thomas

Arweinydd / Conductor Richard Baker

Cyfarwyddwr / Director Michael McCarthy

Cynllunydd / Designer Samal Blak

Cynllunydd Goleuo / Lighting Designer Ace McCarron

130m (20m interval / egwyl)

Thursday 15th June 7:30pm

Spice_logo.jpg

Prices and Times:

Thu 15th Jun

7:30pm

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Schools.:£ 8
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12