Jump to content

Lab Sgwennwyr Newid Popeth

Lab Sgwennwyr Newid Popeth

Mae Lab Sgwennwyr Newid Popeth yn rhedeg ochr-yn-ochr â Newid Popeth, rhaglen o ddigwydiadau digidol am ddim sy’n archwilio’r rhannau gall creadigrwydd, meddwl addasol a storïo ein helpu i oresgyn heriau’r argyfwng hinsawdd ac ecoleg. Cynhyrchir Lab Sgwennwyr Newid Popeth gan Ganolfan Gelfyddydol Taliesin a Dhaka Lit Fest.

Gyda Newid Popeth, nid ond trafod sut gall storïo a chreadigrwydd berthnasu i’r argyfwng hinsawdd sydd o ddiddordeb — hoffwn hefyd bryfocio a chreu gofod ar gyfer naratifau newydd am y foment hon yn ein hanes. Dyma pan rydym wedi gwahodd chwech awdur arbennig o Gymru a Bangladesh i ymdrochi yn sgyrsiau Newid Popeth, i greu mecanwaith ar gyfer ffyrdd newydd o adrodd stori’r argyfwng hinsawdd. Mae’r sgwennwyr wedi eu comisiynu i greu gwaith newydd yn cwmpasu barddoniaeth, ffuglen a drama, bydd yn cael ei arddangos nes ‘mlaen eleni ac yn Dhaka Lit Fest ym mis Ionawr 2022.

Dyma’r chwech awdur sy’n cymryd rhan yn Lab Sgwennwyr Newid Popeth.