Eich Ymweliad

At sylw ein cymuned o ffrindiau, archebwyr tocynnau, artistiaid ac eraill,

Yn sgil cyhoeddiadau Llywodraeth y DU a chyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch lledaeniad y coronafeirws newydd, bydd Canolfan y Celfyddydau Taliesin ar gau i’r cyhoedd nes clywir yn wahanol…..

Rydym ni fel theatr yn gwbl ymroddedig i’r syniad y dylai unrhyw un sy’n ymweld â’n lleoliadau adael yn teimlo’n hapusach, yn iachach ac wedi’u hysbrydoli. Nid yw hyn yn bosibl dan yr amgylchiadau presennol.

Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n rheolaidd a byddwn yn rhannu’r newyddion diweddaraf cyn gynted â phosibl. Cadwch olwg ar ein sianeli cymdeithasol a’n gwefan am wybodaeth.

 

Archebwyr tocynnau:

Mae pob un o’n digwyddiadau a hysbysebwyd wedi’i ganslo ac mae deiliaid tocynnau wedi derbyn tocyn credyd llawn i’w ddefnyddio yn ystod digwyddiadau’r dyfodol oni bai ein bod wedi rhoi cyfarwyddiadau gwahanol i chi. Yn y cyfamser os oes gennych chi gwestiynau cyffredinol, gallwch chi e-bostio ni yn info@taliesinartscentre.co.uk neu gallwch chi fynd i’n tudalen cartref i dderbyn gwybodaeth bellach.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi eto’n fuan.

 

Cwmnïau sy’n ymweld:

Os nad ydym wedi cysylltu â chi’n barod, byddwn yn gwneud hynny yn ystod y dyddiau nesaf. Rydym yn awyddus i weithio gyda chi i leihau’r effaith ariannol ar bawb cymaint â phosibl.

 

Digwyddiadau yn y dyfodol:

Ein blaenoriaeth yw ceisio ail-drefnu digwyddiadau yn ddiweddarach yn y flwyddyn a bwrw ymlaen ag unrhyw ddigwyddiadau yn y rhaglen rhag ofn y bydd y cyngor yn newid yn y dyfodol. Rydym yn awyddus i ail-agor cyn gynted â phosibl pan fydd hi’n ddiogel ac yn ymarferol i wneud hynny. Bydd hyn yn ein galluogi i gyflawni ein swyddogaeth o hybu lles a bywyd creadigol ein cymunedau.

Mae lledaeniad parhaus y feirws a’r mesurau sy’n cael eu gosod i leihau ei effaith yn ergyd andwyol sy’n taro pawb ym mhob rhan o’n cymdeithas. Rydym yn benderfynol o ail-agor cyn bo hir ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’n theatr bryd hynny.

 

Edrychwch ar y cwestiynau cyffredin.