Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Gweithio gyda'r gymuned

 Connecting through culture to better understand ourselves and the world we live in.

We strive to forge meaningful cultural experiences that improve the lives of individuals and the wellbeing of communities. We are presenting, initiating and co-creating with artists, audiences and communities alike.

Our work is future-focused and is an evolution in an ever-changing world; working at a time of multiple crises, it strives to be purposeful and impactful across the generations, promoting a more equal, globally aware society.

We enjoy working in partnership with artists, companies and festival producers, with contributions ranging from space offered ‘in-kind’ to co-producing new work.

In our commitment to reflecting contemporary Welsh society, we embed diversity within our programme, actively seeking out artists, companies and community groups who are working in the context of protected characteristics and working to attract new audiences as a result. 

We are always keen to hear from artists, producers and community groups who are interested in starting a relationship with us and the audiences we work with. You can contact us by emailing: programming@taliesinartscentre.co.uk 

Cwmni Dawns Ieuenctid y Sir 

Ers 2004, rydym wedi cynnig cyllid, cefnogaeth a chyfleoedd perfformio i CYDC, Cwmni Dawns Ieuenctid y Sir. Cefnogir CYDC gan Taliesin i ddarparu cyfleoedd mewn dawns gyfoes ar gyfer pobl ifanc rhwng 14-19oed. Mae'r cwmni'n cynnal clyweliadau ym mis Ionawr a Mai, yn gweithio ar berfformiadau yn Taliesin ym mis Ebrill ac yng ngŵyl Dyddiau Dawns ym mis Gorffennaf. Er mwyn gwneud ymholiadau ynghylch ymuno â'r cwmni, cliciwch yma. 

Cwmni Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg

Mae Taliesin yn cynnig cefnogaeth i sefydliad chwaer CYDC, WGYTC, gan ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc ennill profiad o gynnal perfformiadau o ansawdd uchel mewn theatr. 

Prosiect Dawns Cynradd

Bob mis Gorffennaf, daw disgyblion Blwyddyn 6 o chwe ysgol gynradd yn Abertawe ynghyd gyda choreograffydd proffesiynol a myfyrwyr dawnsio cyfoes o Goleg Gorseinon ar gyfer ein Prosiect Dawnsio Cynradd. Mae disgyblion yn cael y cyfle i ymateb i bwnc gwahanol bob blwyddyn drwy ddawnsio, yn gyntaf yn eu hysgolion ac yna yma yn Nhaliesin yn ystod wythnos gynhyrchu a 4 perfformiad.

Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu mwy am ddawns, ehangu eu galluoedd a gweithio gyda phobl ifanc y tu allan i’w grwpiau ysgol eu hunain.

Mae adborth ar y prosiect gan athrawon, disgyblion a rhieni bob amser yn gadarnhaol ac mae’r perfformiadau’n rhyfeddu cynulleidfaoedd blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Canolfan yr Aifft

Hoffech chi ennill sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, dysgu am amgueddfeydd a’r Hen Aifft? Yna, efallai yr hoffech wirfoddoli yn y Ganolfan Eifftaidd!

Mae amrywiaeth o rolau y gallwch eu gwneud gan gynnwys Llyfrgellydd, Cynorthwy-ydd neu Oruchwylydd Oriel, Ymchwilydd, Cynorthwy-ydd Siop, Hyfforddwr, Cynorthwy-ydd neu arweinydd Addysgol, Croesawr a llawer mwy...

Mae pob rôl yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth lawn. Os oes gennych ddiddordeb, gallwch ddarganfod mwy ar wefan Canolfan yr Aifft yma.