Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cynyrchiadau Taliesin

Yn sgil cael mwy o arian gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, mae Taliesin wedi ehangu ei gweithgarwch y tu allan i waliau'r adeilad.

Yn ogystal â'n gwaith o ran cynnwys y gymuned yn rhan o bethau, rydym wedi cynhyrchu neu wedi cyd-gynhyrchu nifer o deithiau o amgylch Cymru, gan gynnwys cynyrchiadau dawns gyfoes, cerddoriaeth y byd, theatr pobl ifainc, gwaith ysgrifenedig newydd ac opera.

Yn fwyaf diweddar, roedd ein cyd-gynhyrchiad llwyddiannus iawn, Under Milk Wood: an opera, wedi'i ysgrifennu gan y cyfansoddwr o Gymru, John Metcalf. Aeth yr opera ar daith o amgylch Cymru ac ennill clod mawr.

Aeth cyd-gynhyrchiad Theatr Cadair | Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Windsongs of the Blessed Bay, ar daith o amgylch Cymru rhwng 18/03/16 a 15/03/16.

Yn nes at gartref, rydym yn cynhyrchu'r ŵyl ddawns flynyddol, ‘Dyddiau Dawns’, sy'n mynd â dawns i strydoedd Abertawe ar gyfer penwythnos cyfan o ddawns mewn mannau annisgwyl.