Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

The Gift of Winter: A LYNGO PLAY@HOME BBFC U Rating

Mercher 9 Rhagfyr - Sul 31 Ionawr | Taliesin

Yn nechrau blynyddoedd, pan oedd y byd mor newydd, trefnodd y pedwar tymor i gael eu lliwiau a'u coronau, eu teganau a'u hwyliau. Pan ddaeth hi'n amser y Gaeaf nid oedd unrhyw beth ar ôl heblaw blanced wen wlyb a'i gwnaeth mor drist nes ei thynnu dros ei ben ac na fyddai'n dod allan i chwarae ... nes i blentyn fynd ag ef ar daith trwy ardd o hyfrydwch, gan ddringo ysgol y coed i fyny i seren ddisglair ...

Mae Theatr Lyngo wedi datblygu sioe i chi a'ch teulu ei gwneud gartref, nid gwylio yn unig! Trwy ddilyn ein fideos hyfforddi hwyliog yn yr wythnosau sy'n arwain at y Nadolig, byddwch chi'n gwneud propiau a setiau pen bwrdd o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu a gwrthrychau cartref, yn dyfeisio'ch sesiynau synhwyraidd eich hun ac yn mynd ar daith chwarae creadigol gyda'ch gilydd trwy ardd hyfryd.

Byddwn yn anfon y gerddoriaeth, y caneuon a'r naratif atoch fel y gallwch adrodd stori sut y cafodd y Gaeaf ei lliwiau, gan ddefnyddio gwrthrychau cartref a'ch coeden Nadolig eich hun (gyda rhai addurniadau arbennig iawn). Ar ddiwedd hyn, byddwch wedi gwneud, chwarae ac aros gyda'ch gilydd sydd, wedi'r cyfan, yn wir ystyr y Nadolig!

 

"A heart-warming story, really nicely told."

"A carefully curated experience which allows families to get creative together, containing enough resources to keep you occupied for weeks"

"There are a lot of crafts to have a go at...some really clever ideas."

"Far more than a video you can just sit back and watch. (I) very much enjoyed the online platform."

"It was amazing to see how much my daughter was taken in when watching the video and how engaged she was in the whole process."

Family Stage

 

Pecyn gweithgaredd digidol y gellir ei lawrlwytho

Canllaw oedran: 3+ 

Tocynnau: £10 yr aelwyd

Bydd archebu yn ailddechrau 5 Ionawr 2021 yn dilyn gwyliau'r Nadolig.

 

Gwybodaeth Bwysig:

Sylwer, wrth archebu, caiff eich manylion eu rhannu gyda hyrwyddwr y digwyddiad er mwyn iddo anfon yr holl gynnwys fideo atoch chi yn uniongyrchol. Ni fydd y manylion hyn yn cael eu defnyddio at ddibenion marchnata oni bai eich bod chi’n dewis yr opsiwn hwn yn benodol.

 

I gael rhagor o fanylion am thinkific.com diogelwch safleoedd, ewch i:

https://www.thinkific.com/features/#security

Ticket Prices

  • Full price: £ 10

Tocynnau am ddigwyddiadau

The Gift of Winter: A LYNGO PLAY@HOME