Taliesin Broadcast - ROH: Fidelio (Fel yn Fyw 12A)

Overview:

OHERWYDD AMGYLCHIADAU TU HWNT I'N RHEOLAETH. MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO. BYDD TALIESIN YN CYSYLLTU Ä HOLL CWSMERIAID SYDD WEDI ARCHEBU, MAES O LAW. CYFEIRIWCH AT EIN TUDALEN HAFAN AM RAGOR O FANYLION.

ROH: Fidelio

Cerddoriaeth: Ludwig van Beethoven

Cyfarwyddwr: Tobias Kratzer

Corws yr Opera Frenhinol

Cerddorfa'r Tŷ Opera Brenhinol

Mae unig opera Beethoven yn gampwaith, ac yn stori o risg a goruchafiaeth. Yn y cynhyrchiad newydd hwn, dan arweiniad Antonio Pappano, mae Jonas Kaufmann yn chwarae'r carcharor gwleidyddol Florestan, a Lise Davidsen ei wraig Leonore (wedi'i chuddwisgo fel ‘Fidelio’), sy'n bwriadu ei achub yn feiddgar. Mewn gwrthgyferbyniaeth gref, ceir cynhwysion dirgelwch domestig, cariad na ellir ei atal a chreulondeb cyfundrefn ormesol. Mae'r gerddoriaeth yn rhagorol drwyddi draw, ac mae'n cynnwys Pedwarawd Act I, Cytgan y Carcharorion a llef angerddol Florestan yn Act II yn y tywyllwch a gweledigaeth o obaith. Mae llwyfannu newydd Tobias Kratzer yn dod â realiti tywyll 'Arswyd' y Chwyldro Ffrengig ynghyd â'n hamser ni i amlygu neges ysbrydoledig Fidelio o ddynoliaeth a rennir.

Hyd y sioe: tua  2 awr 30 munud

Llun: Jonas Kaufmann ©Gregor Hohenberg

Nos Wener 20 Mawrth 7.15pm

Prices and Times:

Fri 20th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12