Taliesin Broadcast - NT Live: Julius Caesar (15)

Overview:

National Theatre Yn Fyw

Julius Caesar (Fel Yn Fyw 12A)

Mae Ben Whishaw, Michelle Fairley, David Calder a David Morrissey yn serennu yng nghynhyrchiad Nicholas Hytner yn fyw o The Bridge Theatre, Llundain.

Mae Caesar yn dychwelyd yn fuddugoliaethus i Rufain ac mae’r bobl yn tyrru allan o’u cartrefi i ddathlu. Wedi dychryn o weld poblogrwydd yr unben, mae’r giwed elitaidd ddysgedig yn cynllwynio i’w ddymchwel. Ar ôl ei lofruddiaeth, mae’n rhyfel cartref ar strydoedd y brifddinas.       

Caiff y gynulleidfa ei hyrddio i ganol y parti stryd sy’n cyfarch dychweliad Caesar, y gyngres sy’n dyst i’w lofruddiaeth, y rali sy’n ymgynnull ar gyfer ei angladd a’r anhrefn sy’n ffrwydro yn dilyn hynny.

Mae golygfeydd o sawl golygfa o natur dreisgar a gwaedlyd, ac ergyd gwn.

Sylwch y bydd Julius Caesar yn cynnwys goleuadau strôbe.

Hyd y cynhyrchiad i’w gadarnhau.

Nos Iau 22 Mawrth 7pm

Prices and Times:

Thu 22nd Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 14
Under 18's:£ 12
Full time students:£ 12
Senr.Citizens:£ 12
Other Conc.:£ 12