Taking Part

Yn ogystal â'n rhaglen o ddigwyddiadau proffesiynol, mae Taliesin hefyd yn gwerthfawrogi'r effaith aruthrol y gall cymryd rhan yn y celfyddydau ei chael ar fywydau pobl. Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd, yn enwedig i bobl iau, gymryd rhan mewn gweithdai. Ymunwch â dosbarth meistr gyda cherddor o safon fyd-eang, cymerwch ran mewn gweithdy dawns gyda chwmni proffesiynol, neu gofynnwch y cwestiwn hollbwysig hwnnw yn ein sesiynau holi ac ateb rheolaidd gyda gwesteion nodedig. Edrychwch ar ein gwefan yn rheolaidd am yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithdai.

Modern Poetry in Translation - Merched Prydain (Nos Iau 14 Mawrth 7.30pm)

Noswaith o eiriau, perfformiadau a llenyddiaeth o’r radd flaenaf, na ddylai neb ei cholli. Fel rhan o ddigwyddiadau Prifysgol Abertawe i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Yn cynnwys  Clare Pollard, Sabrina Mahfouz, Menna Elfyn ac Liz Berry.

Vamos Theatre yn cyflwyno: A Brave Face (Nos Wener 15 Mawrth 7.30pm)

Yn ffrwyth dwy flynedd o ymchwil gyda chyn-filwyr a rhai sy’n dal i wasanaethu, teuluoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol, mae A Brave Face yn trin a thrafod Anhwylder Straen wedi Trawma.

Theatr Vamos yn cyflwyno gweithdy ymarferol ardderchog ar gyfer myfyrwyr gan eu galluogi i gael blas ar theatr fwgwd. Gweithdy: 2pm – 4pm, dydd Gwener 15 Mawrth, Creu Taliesin. Dim mwy na 24 o leoedd. I archebu eich lle am ddim, ebostiwch Reg Noyes: r.a.noyes@swansea.ac.uk

Opera Dinas Abertawe: Così fan tutte (Nos Wen. 22 Mawrth 7.30pm)

Mae’n braf croesawu Opera Dinas Abertawe yn ôl gyda chynhyrchiad o Così fan tutte, opera gomig, boblogaidd ac anfarwol o ddigri Mozart. Mae cwmni opera’r ddinas yn enwog am eu perfformiadau lliwgar o opera comig, a dyw eu fersiwn nhw o Così ddim gwahanol.

Bydd sgwrs cyn y perfformiad am yr opera a’r cynhyrchiad am 6.15pm, gan Brendan Wheatley, Cyfarwyddwr Artistig Opera Dinas Abertawe.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (Dydd Iau 4 Ebrill)

AWAKENING - Tair dawns unigryw i ddiddanu a syfrdanu. 7.30pm

Gwylio Dosbarth Dawns: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn agor y drysau i ddosbarth Cwmni gyda Gwylio Dosbarth Dawns. Dydd Iau 4 Ebrill 12.45pm

Les Océans (Dydd Lun 8 Ebrill 4pm)

Am ddim

Wedi dioddef strôc yn ddiweddar, mae Emma wedi gadael adref i dreulio ei hamser yn gwella ar ynys Ffrengig Belle-Île-en-Mer. Mae cyfres o ddigwyddiadau rhyfedd yn digwydd sy'n gadael Emma yn rhyfedd mudan ac ar ei ben ei hun wrth i Khassim, ei chydymaith, yn diflannu.

Ffilm fer Ffrangeg (25 munud) a gyflwynwyd gan gwneuthurwr ffilm, Rémi Forte a'i ddilyn gan Holi ac Ateb.

Gŵyl Ffilm Cymru a'r Byd yn Un (8-10 Ebrill)

Mae WOW yn cyflwyno detholiad o’r goreuon o sinema’r byd.

Aga 08/04 6pm | The Dead and The Others 08/04 8pm  | Three Faces 09/04 6pm | Dead Pigs 09/04 8pm |  Woman at War 10/04 6pm | Too Late to Die Young 10/04 8pm

Tocynnau ‘standby’ dim ond £3 i fyfyrwyr ar y diwrnod!

Bob blwyddyn, cynhelir nifer o ddigwyddiadau wedi'u trefnu a'u harwain gan gymdeithasau'r celfyddydau perfformio ym Mhrifysgol Abertawe, Cymdeithas Ddawns y Brifysgol a myfyrwyr MA Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Abertawe, ar lwyfan Taliesin.

Cerddorfa Prifysgol Abertawe a’r Sinffonia Gymreig (Nos Sadwrn 9 Mawrth 7.30pm)

Mae gan Gerddorfa Prifysgol Abertawe draddodiad hir o gydweithio gyda'r Sinffonia Gymreig o fri fel rhan o'r Crescendo prosiect. Eleni, mae’r cyngerdd ar y cyd yn cynnwys cerddoriaeth gan Grieg, Verdi, Albeniz a Gershwin, yn ogystal â holl ffilmiau Harry Potter...

Cyngerdd y Canghellor (Nos Fercher 20 Mawrth 6.30pm)

Mae myfyrwyr cerddoriaeth Prifysgol Abertawe a’u cyfeillion yn cyflwyno cyngerdd amrywiol o unawdau clasurol, cerddoriaeth siambr a jazz. Nod ein rhaglen ysgoloriaeth yw annog a meithrin doniau cerddorol ein myfyrwyr, ac mae cyngerdd blynyddol y Canghellor yn rhoi llwyfan i’w sgiliau fel cantorion a cherddorion.

Sioe Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio Prifysgol Abertawe (Nos Sadwrn 6 Ebrill 7.30pm)

Mae tair o gymdeithasau perfformio Prifysgol Abertawe yn dod at ei gilydd unwaith eto yn y Neuadd Fawr i arddangos eu doniau a rhannu eu gwaith gorau. Bydd perfformwyr o Gymdeithas y Cerddorion, y Gymdeithas Gorawl a Chôr y Sioe yn cyflwyno rhaglen amrywiol o gerddoriaeth drwy’r oesau.

SU Dance Society Annual Showcase (Nos Wener 12 & Nos Sadwrn 13 Ebrill 7.30pm)

Ochr yn ochr â'r cymdeithasau hyn yn y Brifysgol, mae Taliesin yn cynnig cymorth a chyfleoedd perfformio bob blwyddyn i fyfyrwyr iau, er enghraifft:

  • Coleg Castell-nedd Port Talbot drwy LIFT, cwmni dawns swyddogol Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot
  • Cwmni Dawns Ieuenctid y Sir
  • Dros 200 o ddisgyblion cynradd o 5 neu 6 ysgol gynradd ledled Abertawe yn dod ynghyd dan arweiniad coreograffydd proffesiynol a myfyrwyr dawns gyfoes o Goleg Gorseinon ar gyfer ein Prosiect Dawns Cynradd.
  • Mae Coleg Celf Abertawe hefyd yn defnyddio Taliesin, er enghraifft, i gynnal sioeau gradd myfyrwyr ffilm a fideo.

The Rising Stars Theatre Company (Nos Sul 14 Ebrill 7.30pm)

County Youth Dance Company (Nos Iau 18 Ebrill 7.30pm)