Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cymryd Rhan

Yn ogystal â'n rhaglen o ddigwyddiadau proffesiynol, mae Taliesin hefyd yn gwerthfawrogi'r effaith aruthrol y gall cymryd rhan yn y celfyddydau ei chael ar fywydau pobl. Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd, yn enwedig i bobl iau, gymryd rhan mewn gweithdai. Ymunwch â dosbarth meistr gyda cherddor o safon fyd-eang, cymerwch ran mewn gweithdy dawns gyda chwmni proffesiynol, neu gofynnwch y cwestiwn hollbwysig hwnnw yn ein sesiynau holi ac ateb rheolaidd gyda gwesteion nodedig. Edrychwch ar ein gwefan yn rheolaidd am yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithdai.

Bob blwyddyn, cynhelir nifer o ddigwyddiadau wedi'u trefnu a'u harwain gan gymdeithasau'r celfyddydau perfformio ym Mhrifysgol Abertawe, Cymdeithas Ddawns y Brifysgol a myfyrwyr MA Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Abertawe, ar lwyfan Taliesin.

Ochr yn ochr â'r cymdeithasau hyn yn y Brifysgol, mae Taliesin yn cynnig cymorth a chyfleoedd perfformio bob blwyddyn i fyfyrwyr iau, er enghraifft:

  • Coleg Castell-nedd Port Talbot drwy LIFT, cwmni dawns swyddogol Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot
  • Cwmni Dawns Ieuenctid y Sir (County Youth Dance Company - CYDC)
  • Dros 200 o ddisgyblion cynradd o 5 neu 6 ysgol gynradd ledled Abertawe yn dod ynghyd dan arweiniad coreograffydd proffesiynol a myfyrwyr dawns gyfoes o Goleg Gorseinon ar gyfer ein Prosiect Dawns Cynradd.
  • Mae Coleg Celf Abertawe hefyd yn defnyddio Taliesin, er enghraifft, i gynnal sioeau gradd myfyrwyr ffilm a fideo.