Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cynaliadwyedd

Mae Prifysgol Abertawe a Chanolfan Taliesin wedi ymrwymo i hyrwyddo cynaliadwyedd.  Mae’r Brifysgol yn arwain mewn ymchwil arloesol i gynaliadwyedd ac mae nifer o fentrau arloesol wedi cael eu cyflwyno ar y campws.

 

Rheoli gwastraff

Mae yna finiau ailgylchu yn holl fannau cyhoeddus a swyddfeydd yng Nghanolfan Taliesin, mae’r rhain yn casglu papur, cardfwrdd, caniau gwydr a phlastig ar gyfer eu hailgylchu.  Defnyddir ailgylchu arbenigol i ailgylchu offer trydanol neu electronig gan gynnwys batris, arlliwyddion (toners) a chetris argraffwyr, bylbiau golau a thiwbiau fflwroleuol.

Mae gennym system rhannu adnoddau ar-lein lle gall staff hawlio, basio ymlaen neu fenthyg adnoddau sbâr megis dodrefn ac offer.

 

Teithio

Rydym yn annog staff ac ymwelwyr i ddefnyddio dulliau trafnidiaeth cynaliadwy i deithio i Ganolfan Taliesin.  Mae’r cyswllt hwn www.cymraeg.traveline-cymru.info/?force=2 yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac amserlenni bysiau a threnau.  Mae yna reseli beiciau wrth ymyl Canolfan Taliesin i ddiogelu beiciau.

 

Ynni

Yn ddiweddar rydym wedi gosod goleuadau arbed ynni lle bo hynny’n bosib, mae hyn wedi lleihau ein hôl troed carbon yn sylweddol.  Rydym hefyd wedi gosod goleuadau sydd â synwyryddion symudiad mewn ardaloedd sy’n cael eu defnyddio’n aml.  Mae’r tapiau yn y toiledau yn diffodd yn awtomatig er mwyn lleihau faint o ddŵr sy’n cael ei wastraffu.

 

Arlwyo

Prifysgol Abertawe yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill Statws Masnach Deg.  Mae’r caffi/bar yng Nghanolfan Taliesin yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch masnach deg gan gynnwys te a choffi.  Rydym yn gofyn i’n cyflenwyr am eu polisi Masnach Deg.  Defnyddiwn gynnyrch lleol lle bynnag y bo modd.

 

I ddarganfod mwy am ymrwymiad Prifysgol Abertawe i gynaliadwyedd, ewch i:

http://www.swansea.ac.uk/sustainability/