Cefnogwch Ni

Prifysgol Abertawe sy'n berchen Taliesin a hefyd yn ei rheoli a'i hariannu. Rydym hefyd yn cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru drwy gynlluniau CCC, Dinas a Sir Abertawe ac Asiantaeth Ffilm Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar am gefnogaeth drwy nawdd gan  CPA's WINE

Rydym yn chwilio am gefnogaeth ychwanegol yn barhaus er mwyn ehangu ac adeiladu ar ein gweithgareddau. Rydym yn croesawu diddordeb gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, sefydliadau masnachol ac unigolion. Os ydych chi'n teimlo y gallech gynnig unrhyw fath o gefnogaeth i Taliesin, peidiwch ag oedi cyn  cysylltu â ni.