Taliesin a Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Fyfyrwyr newydd Prifysgol Abertawe, a'r rheini sy'n dychwelyd, CROESO!

I ddarganfod sut y gallech fod yn cymryd rhan yn yr ystod eang o ddigwyddiadau sy'n digwydd yn Taliesin bob tymor (trwy weithdai, Holi ac Ateb, dosbarthiadau meistr ... neu drwy un o Gymdeithasau Prifysgol Abertawe), cliciwch yma neu ar y 'Cymryd Rhan’ delwedd ar y gwaelod.

Dewch i'n digwyddiadau cyfareddol a manteisio ar agweddau cymdeithasol, academaidd, addysgol, neu broffesiynol. Er enghraifft, mae'r rhaglen helaeth yn cynnwys dramâu hanesyddol a chyfoes, dawns gyfoes, cerddoriaeth y byd, ffilmiau dogfen, ffilmiau mewn ieithoedd tramor, ffilmiau celfyddydol, ac ati. Mae'r rhaglen hefyd yn trin a thrafod materion cymdeithas ac yn dathlu amrywiaeth ddiwylliannol.

Mae Taliesin yn gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau o'r gymuned ac o'r Brifysgol, er enghraifft, Cymdeithasau'r Myfyrwyr, Rhwydwaith LGBT+, Amnest Rhyngwladol, grwpiau cymorth lleol i ffoaduriaid a phobl ethnig, canolfannau crefyddol, a grwpiau i bobl anabl.

A hithau ar Gampws Parc Singleton, mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn cynnig gostyngiadau bendigedig i fyfyrwyr ar gyfer rhaglen o ffilmiau prif ffrwd a ffilmiau celfyddydol, darllediadau, drama fyw, dawns, a cherddoriaeth.

Mae bar-gaffi Taliesin ar agor ar nosweithiau perfformiadau, ac mae'n gweini teisennau a choffi bendigedig. Mae hefyd ddewis da o alcohol a diodydd ysgafn.

A hithau wrth galon Campws y Bae, mae'r Neuadd Fawr yn darparu man hardd ar gyfer cynnal cyngherddau a digwyddiadau llenyddol (am bris gostyngol ar gyfer myfyrwyr), yn ogystal â seremonïau graddio a darlithoedd.

Gallwch hefyd alw heibio i Far-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr, sy'n cynnig diodydd poeth ac oer, gwin godidog a chwrw arobryn, yn ogystal â bwyd ardderchog.

I ddarganfod mwy am y celfyddydau a diwylliant ar draws y Brifysgol, dilynwch y cysylltiadau hyn:

Unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau?

Edrychwch ar gwestiynau cyffredin myfyrwyr Prifysgol Abertawe a byddwch, o bosibl, yn dod o hyd i'r atebion. Gallwch hefyd anfon neges e-bost i customerservice@taliesinartscentre.co.uk neu marketing@taliesinartscentre.co.uk.

Dilynwch ni ar Facebook (@taliesinfanpage) ac ar Twitter (@TaliesinSwansea)!

Cadw'r wybodaeth ddiweddaraf am beth sy'n digwydd yn Taliesin a'r Neuadd Fawr! Cliciwch yma i ymuno â'n cylchlythyr.