Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Taliesin a Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

CROESO i flwyddyn newydd ym Mhrifysgol Abertawe

Rydyn ni'n gwybod y cewch chi amser anhygoel fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Gwnewch Taliesin yn rhan o'ch profiad prifysgol trwy ymuno ag aelodaeth y myfyrwyr heddiw! Byddwch yn derbyn cynigion arbennig trwy gydol y flwyddyn, gan ddechrau gyda 3 thocyn perfformiad byw am ddim ar ôl eich pryniant cyntaf.

Taliesin yw eich sinema a'ch theatr ar y campws. Yn ystod eich amser fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe gallwch fwynhau ffilmiau, theatr, dawns, cerddoriaeth, a sgyrsiau ar Gampws Singleton. … A beth sy'n fwy, gallwch chi fwynhau hyn i gyd am brisiau gostyngedig iawn, yn enwedig i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Cofrestrwch ar gyfer yr aelodaeth yn y Swyddfa Docynnau - i fyny'r grisiau yn adeilad Taliesin (edrychwch am arwydd y Swyddfa Docynnau).

Cymerwch gip ar yr hyn sydd ymlaen y tymor hwn.

I ddarganfod sut y gallech fod yn cymryd rhan yn yr ystod eang o ddigwyddiadau sy'n digwydd yn Taliesin bob tymor (trwy weithdai, Holi ac Ateb, dosbarthiadau meistr ... neu drwy un o Gymdeithasau Prifysgol Abertawe), cliciwch yma neu ar y 'Cymryd Rhan’ delwedd ar y gwaelod.

Dewch i'n digwyddiadau a manteisio ar agweddau cymdeithasol, academaidd, addysgol, neu broffesiynol. Er enghraifft, mae'r rhaglen helaeth yn cynnwys dramâu hanesyddol a chyfoes, dawns gyfoes, cerddoriaeth y byd, ffilmiau dogfen, ffilmiau mewn ieithoedd tramor, ffilmiau celfyddydol, ac ati. Mae'r rhaglen hefyd yn trin a thrafod materion cymdeithas ac yn dathlu amrywiaeth ddiwylliannol. 

Mae Taliesin yn gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau o'r gymuned ac o'r Brifysgol, er enghraifft, Cymdeithasau'r Myfyrwyr, Rhwydwaith LGBT+, Amnest Rhyngwladol, grwpiau cymorth lleol i ffoaduriaid a phobl ethnig, canolfannau crefyddol, a grwpiau i bobl anabl. 

A hithau ar Gampws Parc Singleton, mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn cynnig gostyngiadau bendigedig i fyfyrwyr ar gyfer rhaglen o ffilmiau prif ffrwd a ffilmiau celfyddydol, darllediadau, drama fyw, dawns, a cherddoriaeth. Dim ond £5 yw pob digwyddiad byw i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, tra bod ffilmiau yn £6 a digwyddiadau darlledu yn £5 wrth y drws. Darganfyddwch fwy am ein cynigion a'n cynllun aelodaeth myfyrwyr gwych yma.

Mae bar-gaffi Taliesin ar agor ar nosweithiau perfformiadau, ac mae'n gweini teisennau a choffi bendigedig. Mae hefyd ddewis da o alcohol a diodydd ysgafn. 

.

A hithau wrth galon Campws y Bae, mae'r Neuadd Fawr yn darparu man hardd ar gyfer cynnal cyngherddau a digwyddiadau llenyddol (am bris gostyngol ar gyfer myfyrwyr), yn ogystal â seremonïau graddio a darlithoedd.  Darganfyddwch fwy am ein cynigion myfyrwyr yma.

Gallwch hefyd alw heibio i Far-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr, sy'n cynnig diodydd poeth ac oer, gwin godidog a chwrw arobryn, yn ogystal â bwyd ardderchog. 

I ddarganfod mwy am y celfyddydau a diwylliant ar draws y Brifysgol, dilynwch y cysylltiadau hyn:

Unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau?

Edrychwch ar gwestiynau cyffredin myfyrwyr Prifysgol Abertawe a byddwch, o bosibl, yn dod o hyd i'r atebion. Gallwch hefyd anfon neges e-bost i customerservice@taliesinartscentre.co.uk neu marketing@taliesinartscentre.co.uk.

Dilynwch ni ar Facebook (@taliesinfanpage) ac ar Twitter (@TaliesinSwansea)!

Cadw'r wybodaeth ddiweddaraf am beth sy'n digwydd yn Taliesin a'r Neuadd Fawr! Cliciwch yma i ymuno â'n cylchlythyr.