Student Offers

Gostyngiad ar docynnau

Yng Nghanolfan Taliesin a'r Neuadd Fawr, ein nod yw galluogi pawb i fanteisio ar ddiwylliant, ni waeth beth yw eu hincwm. Dyna pam rydym yn cynnig prisiau arbennig i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, fel y gallwch fwynhau ffilm, drama neu ddarllediad o Lundain heb feddwl ddwywaith:

  • Unrhyw sioe fyw (dawns, drama, theatr, cerddoriaeth...) = £5
  • Unrhyw ddarllediad o ddigwyddiad (Theatr Genedlaethol, y Tŷ Opera Brenhinol, RSC...) = £5 ar y dydd (pris wrth y drws)
  • Unrhyw ffilm = £6

 

Byddwch yn rhan o rywbeth mwy

Beth am ymaelodi â'n cynllun aelodaeth myfyriwr heddiw? Cofrestrwch yn y Swyddfa Docynnau ar Gampws Parc Singleton a byddwn yn ychwanegu £15 o gredyd at eich cerdyn aelodaeth myfyriwr.

Cynnig arbennig yw hwn sy'n amodol ar argaeledd.

 

Dyma restr o awgrymiadau am sut i ddefnyddio'ch credyd o £15.

  1. Ewch i'n gwefan yn www.taliesinartscentre.co.uk
  2. Cliciwch ar y botwm ger brig y sgrin, 'I Archebu', ac yna 'Mewngofnodi neu cofrestrwch'. Nodwch eich cyfeiriad e-bost yn y Brifysgol
  3. Cliciwch ar 'Wedi anghofio'ch cyfrinair?' i osod eich cyfrinair
  4. Ar ôl i chi wneud hyn, bydd eich aelodaeth myfyriwr wedi'i chysylltu â'ch cyfrif ar-lein gan roi cyfle i chi elwa ar eich cynigion arbennig i fyfyrwyr
  5. Gallwch wario'ch credyd o £15 ar unrhyw ddigwyddiad byw o'ch dewis. Mae'r swm hwn yn caniatáu i chi dderbyn tri thocyn am ddim. A gallwch hyd yn oed wahodd ffrind ac aelod o'ch teulu. Mwynhewch!

Pan fyddwch wedi defnyddio'ch credyd, gallwch elwa o'n prisiau arbennig i fyfyrwyr o hyd!

 

Cymdeithasau Myfyrwyr

Rydym yn cydweithio â rhai cymdeithasau myfyrwyr, megis y Gymdeithas LGBT+, y Gymdeithas Ddrama (Shoreline Theatre) a'r Gymdeithas Ffilm. Rydym yn cynnig gostyngiadau arbennig iddynt a'r cyfle, o bryd i'w gilydd, i drefnu ac arwain sesiynau holi ac ateb cyn neu ar ôl rhai o'n ffilmiau neu sioeau byw, yn ogystal â chyfle i gwrdd â'r artist(iaid) neu'r cyfarwyddwr.

Os hoffech achub ar y cyfle gwych hwn gyda'ch cymdeithas, e-bostiwch ni yn marketing@taliesinartscentre.co.uk.