Student Offers

Gostyngiad ar docynnau

Yng Nghanolfan Taliesin a'r Neuadd Fawr, ein nod yw galluogi pawb i fanteisio ar ddiwylliant, ni waeth beth yw eu hincwm. Dyna pam rydym yn cynnig prisiau arbennig i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, fel y gallwch fwynhau ffilm, drama neu ddarllediad o Lundain heb feddwl ddwywaith:

  • Unrhyw sioe fyw (dawns, drama, theatr, cerddoriaeth...) = £5
  • Unrhyw ddarllediad o ddigwyddiad (Theatr Genedlaethol, y Tŷ Opera Brenhinol, RSC...) = £5 ar y dydd (pris wrth y drws)
  • Unrhyw ffilm = £6

 

Cymdeithasau Myfyrwyr

Rydym yn cydweithio â rhai cymdeithasau myfyrwyr, megis y Gymdeithas LGBT+, y Gymdeithas Ddrama (Shoreline Theatre) a'r Gymdeithas Ffilm. Rydym yn cynnig gostyngiadau arbennig iddynt a'r cyfle, o bryd i'w gilydd, i drefnu ac arwain sesiynau holi ac ateb cyn neu ar ôl rhai o'n ffilmiau neu sioeau byw, yn ogystal â chyfle i gwrdd â'r artist(iaid) neu'r cyfarwyddwr.

Os hoffech achub ar y cyfle gwych hwn gyda'ch cymdeithas, e-bostiwch ni yn marketing@taliesinartscentre.co.uk.