Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cynigion i Fyfyrwyr

Gostyngiad ar docynnau

Yng Nghanolfan Taliesin a'r Neuadd Fawr, ein nod yw galluogi pawb i fanteisio ar ddiwylliant, ni waeth beth yw eu hincwm. Dyna pam rydym yn cynnig prisiau arbennig i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, fel y gallwch fwynhau ffilm, drama neu ddarllediad o Lundain heb feddwl ddwywaith:

  • Unrhyw sioe fyw (dawns, drama, theatr, cerddoriaeth...) = £5
  • Unrhyw ddarllediad o ddigwyddiad (Theatr Genedlaethol, y Tŷ Opera Brenhinol, RSC...) = £5 ar y dydd (pris wrth y drws)
  • Unrhyw ffilm = £6

 

Ymunwch â’n cynllun aelodaeth myfyrwyr!

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, gallwch alw i mewn i Daliesin a chofrestru am gerdyn aelodaeth am ddim sy’n rhoi cyfle i chi am eich 3 digwyddiad byw cyntaf yn rhad ac am ddim!

Mae'r cynnig arbennig hwn yn amodol ar argaeledd.

Dyma restr o gynghorion defnyddiol i chi ar sut i ddefnyddio eich £15 credyd:

  1. Ewch i’n gwefan ar www.taliesinartscentre.co.uk
  2. Pwyswch ar y botwm top, ‘Archebu Ar-lein’, ac yna ‘Mewngofnodi neu gofrestru’. Nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig
  3. Pwyswch ar ‘Wedi anghofio’ch cyfrinair?’ i osod eich cyfrinair
  4. Unwaith y bydd wedi’i osod, bydd hwn yn cysylltu eich aelodaeth myfyriwr i’ch cyfrif ar-lein i ganiatáu mynediad at eich cynigion arbennig i fyfyrwyr
  5. Gallwch wario eich £15 credyd ar unrhyw ddigwyddiad byw o’ch dewis. Mae’r swm yma yn eich caniatáu chi i gael 3 tocyn am ddim. A gallwch wahodd ffrind neu aelod o’r teulu, hyd yn oed. Mwynhewch!

Ac unwaith yr ydych wedi defnyddio’ch credyd gallwch barhau i fwynhau ein prisiau arbennig i fyfyrwyr!

 

Cymdeithasau Myfyrwyr

Rydym yn cydweithio â rhai cymdeithasau myfyrwyr, megis y Gymdeithas LGBT+, y Gymdeithas Ddrama (Shoreline Theatre) a'r Gymdeithas Ffilm. Rydym yn cynnig gostyngiadau arbennig iddynt a'r cyfle, o bryd i'w gilydd, i drefnu ac arwain sesiynau holi ac ateb cyn neu ar ôl rhai o'n ffilmiau neu sioeau byw, yn ogystal â chyfle i gwrdd â'r artist(iaid) neu'r cyfarwyddwr.

Os hoffech achub ar y cyfle gwych hwn gyda'ch cymdeithas, e-bostiwch ni yn marketing@taliesinartscentre.co.uk.