Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Dyddiau Dawns 2022 

Sadwrn 25 Mehefin - Sul 26 Mehefin | Taliesin yn Fyw

Parc Cwmdoncyn   -  Dydd Sadwrn 25 – Dydd Sul 26 Mehefin 

Unwaith eto, mae Taliesin yn dod â pherfformwyr o’r radd flaenaf o bob cwr o’r DU a thu hwnt at ei gilydd, gan ddawnsio ochr yn ochr â grwpiau dawns cymunedol Abertawe.

Eleni, mae Taliesin yn dod â’r perfformiad dawns i chi yn yr awyr agored, dros ddau benwythnos. Bydd cyfle i chi fwynhau Diwrnodau Dawns Taliesin ym Mharc Cwmdoncyn, ddyddiau Sadwrn 25 a Sul 26 o Fehefin, a bydden ni yng nghanol y ddinas ddyddiau Sadwrn 9 a Sul 10 o Orffennaf.

Syrcas a parkour traddodiadol a chyfoes, mae’r rhaglen eleni yn cynnwys amrywiaeth ddisglair o ddawns. Mae’r ŵyl hefyd yn cynnig gweithdai y gellir eu harchebu ar gyfer pob oedran, taith gyffwrdd i bobl â nam ar eu golwg a sesiwn aros-a-chwarae i blant ifanc.

Peidiwch â cholli’r cyfle i roi cynnig ar sgiliau syrcas eleni, gydag un o hoff gwmnïau Abertawe, Circus Eruption, a gwyliwch gêm anghyffredin o chwarae cuddio a chwilio!

No booking necessary for Dance Days 2022. Simply turn up on the day and  enjoy all there is to offer  for FREE. 

View programme for: DANCE DAYS Saturday 9 & Sunday 10 July - Swansea City & Marina / National Waterfront Museum

 

Parc Cwmdoncyn  |   Dydd Sadwrn 25 – Dydd Sul 26 Mehefin 

 

Company Chameleon PUSH

Dydd Sadwrn 25 Mehefin [14:00pm & 16:10 pm] & Dydd Sul 26 Mehefin [13:15pm & 15:10pm]

Mae Push yn ddeuawd rymus a deniadol rhwng dau ddyn sy’n edrych ar y safbwyntiau gwahanol a gymerwn i ddeall ein gilydd ac ymwneud â’n gilydd. Mae’r darn yn archwilio natur gymhleth ein seicoleg – sut y byddwn ni’n gwthio weithiau i estyn rheolaeth a goruchafiaeth, ac ar adegau eraill yn dewis ildio a chamu’n ôl.

Mae Push, a grëwyd gan yr artistiaid dawns Anthony Missen a Kevin Edward Turner, yn rhan o drioleg sy’n arddangos arddull ddawns a symud athletaidd ond sensitif Chameleon i edrych ar themâu dan nawdd ymwneud dynion â’i gilydd.

Cyd-gomisiynwyd gan Without Walls a Dance Manchester.

 

Company Chameleon    

Twitter @chameleon_info | Facebook @companychameleon | Instagram companychameleon

 

VDKL Kate Lawrence Vertical Dance Cuddio-Ceisio/Hide-Seek

Dydd Sadwrn 25 Mehefin [13:30pm & 15:45pm] & Dydd Sul 26 Mehefin [13:40pm & 15:40pm]

Cuddio-Ceisio / Hide-Seek

Gwiwerod Bywiog yn Hedfan wrth Hela a Herio

Perfformiad dawns fertigol gan VDKL gan ddefnyddio rhaffau a harneisiau

Bydd y gaeaf yn dod a bydd bwyd yn brin. Nawr yw’r adeg i hel a chuddio celc at wedyn. Mewn coeden ym Mharc Cwmdoncyn, mae dau greadur wrthi’n ddiwyd yn hel a chelu, yn ceisio a chwato eto. Edrychwch arnynt yn gwiwera o gwmpas,  yn sgrialu lan a lawr, yn gwylio, syllu, siglo, neidio, llamu, cylchu, chwarae a dringo dros ei gilydd ac o gwmpas.

‘a beautiful event … It was really special.’ audience feedback

Comisiynwyd yn wreiddiol gan  Llawn 04 . Tyfodd y datblygiad sgiliau coreograffi coed  drwy gyfnewid ag Aeriosa yn Vacouver, Canada, dan nawdd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. 

Kate Lawrence - Vertical Dance   Twitter @verticalkate

 

Circus Eruption  Gweithdai

Dydd Sadwrn 25 Mehefin & Dydd Sul 26 Mehefin  11am - 1pm

Syrcas ieuenctid a leolir yn Abertawe yw Circus Eruption, sy’n cyflwyno gweithdai i bob oedran yn Dyddiau Dawns 2022.

Dewch i babell gweithdy’r syrcas ar draws dau benwythnos Dyddiau Dawns 2022. Archebwch slot, piciwch i mewn, a dysgwch grefft newydd gydag arweinwyr gweithdai syrcas – jyglo, troi plât, diabolo, a mwy!

11am – 1pm (piciwch draw unrhyw bryd)

Mae Circus Eruption yn cynnal gweithdai rheolaidd i bob oedran, sy’n gynhwysol a hygyrch, ac sy’n hybu datblygiad ymwybyddiaeth ofodol, cydlyniant, hyder a hunan-barch, ond uwchlaw popeth, sy’n annog cael llawer o sbort!

Sefydlwyd yn 1991 fel y syrcas ieuenctid integredig cyntaf yn y DU, mae Circus Eruption yn elusen a ganolir ar bobl ifanc gydag amrywiaeth, cynhwysiant, cydraddoldeb a hwyl yn greiddiol iddi. Defnyddir sgiliau syrcas fel offeryn i herio cyfyngiadau a osodir ar unigolion ganddyn nhw’u hunain a chan ganfyddiadau, gan alluogi pobl i sylweddoli a chredu yn eu potensial eu hunain a photensial eraill.

www.circuseruption.co.uk   Facebook @CircusEruption | Twitter @CircusEruption

Llun: © Philip Rees Photography – Circus Eruption

 

The Lotus Sisters

Dydd Sadwrn 25 Mehefin [13:05pm & 15:20pm] 

Mae The Lotus Sisters yn grŵp dawnsio bola chwedlonol a leolir yn Abertawe, ond daw’r dawnswyr o bob cwr o Dde Cymru. Yn aml bydd eu dawnsiau’n adrodd stori, ac maen nhw’n hoff o osod unrhyw beth y gallan nhw ddod o hyd iddynt i falansio ar eu pennau! Maen nhw wrth eu bodd yn gweld y gynulleidfa’n curo dwylo gyda nhw neu hyd yn oed ymuno yn y ddawns olaf!

Facebook @lotussistersbellydance | Instagram @lotussistersbellydance

 

 

 

 

Kitsch & Sync Collective - Topiary Trauma 

Dydd Sul  26 Mehefin  [12:00 pm & 14:45pm]

Dyma Daisy, Launa a Mo, ein gwragedd tŷ hudolus o swbwrbia heulog y 1950au, sydd wrth eu bodd yn pobi a garddio ar brynhawn Sul. Ond yn ddiweddar, maen nhw wedi bod yn cael trafferth gyda’u tocwaith… ydy’r gwragedd hamddenol hyn yn colli arnynt eu hunain, ynteu a yw’r llystyfiant yn dechrau meddwl drosto’i hun? Pwy a ŵyr?! Perfformiad dawns gomedi i’r teulu cyfan.

www.kitschandsync.co.uk  Facebook @kitschnsynccollective | Twitter @KitschnSync1 | Instagram @kitschnsync1