Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Fairport Convention 

Gwener 4 Chwefror 7.30pm | Taliesin yn Fyw

Nos Wener 4 Chwefror 7.30pm

Taith Aeaf 2022 Fairport Convention

 

Bu Fairport Convention yn diddanu carwyr cerddoriaeth ers dros hanner canrif, ac maent yn dathlu eu pen-blwydd yn 55 yn 2022! Yn ystod yr amser hwn, mae’r band, wnaeth lansio roc gwerin Prydain, wedi gweld nifer o newidiadau, ond mae un peth wedi aros yr un fath – angerdd Fairport am berfformio.

Yn y Daith Aeaf eleni byddant yn cyflwyno cymysgedd o hen ffefrynnau Fairport ac ambell i beth annisgwyl o albymau hen a newydd gan gynnwys eu halbwm ddiweddaraf, Shuffle & Go, a ryddhawyd yn union cyn y ‘cyfnod clo’ yn 2020.

Mae’r band yn cynnwys yr aelod-sefydlydd Simon Nicol ar y gitâr a llais, Dave Pegg ar y gitâr fas, Ric Sanders ar y feiolin, Chris Leslie ar y ffidil, y mandolin a llais, a Gerry Conway ar y drymiau ac offerynnau taro.

Y Gŵr Gwadd Arbennig ar gyfer y Daith yw’r Canwr / Cyfansoddwr - Luke Jackson. Mae Luke yn berfformiwr ardderchog ac mae wedi cael llawer o gydnabyddiaeth am y gwaith mae wedi’i recordio yn ogystal ag am deithio’r Deyrnas Unedig, Ewrop, ac America yn ddiflino.

"Fairport is an institution, a festival, purveyors of memories, and keepers of the folk flame. But most of all they are a brilliant live band." Folk & Tumble

 

Ticket Prices

  • Full price: £ 30.00
  • Under 18's: £ 28.00
  • Senior Citizens: £ 28.00
  • Other Concessions: £ 28.00

Tocynnau am ddigwyddiadau

Fairport Convention