Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Anfamol 

Sadwrn 16 Hydref 7:30yh | Taliesin

Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag Sherman Theatre

ANFAMOL

“Ella dwi’n rhy ffysi. Ond dwi jest rioed ’di ffeindio ‘Yr Un.’ I fod yn onest, dwi’n ffeindio dynion yn rili, rili annoying.” 

Croeso i fyd Ani. Ffeminist, cyfreithwraig, chwaer, modryb, merch. A mam. 

Er yn sengl, ac er gwaethaf barn ei theulu, mae Ani’n penderfynu defnyddio sperm bank i  gael babi. Efallai mai dyma beth sydd ei angen i ddod â’i theulu cymhleth yn ôl at ei gilydd! 

Ond  yna mae’r pandemig yn taro. Yn fam newydd, sengl, mae Ani’n sydyn yn gaeth i’w chartref efo babi sy’n crïo’n ddi-baid, ac mae ei bywyd wedi dod i stop. Mae bellach yn boddi mewn byd llawn Peppa Pinc ac ymdrechion i fwydo o’r fron, ac mae’n cyfri’r oriau nes bydd hi’n ‘gwin o’r gloch’. ’Tydi bod yn riant ddim yr hyn roedd hi’n ei ddisgwyl o gwbl. 

Drama  newydd, ddoniol a thyner gan Rhiannon Boyle am hunaniaeth, colled, cariad a pherthyn, ac am fod yn fam ac yn riant sengl yn y byd sydd ohoni.

Canllaw oed: 14+

Yn cynnwys iaith gref a themâu sy’n addas i oedolion – gan gynnwys iselder ôl-enedigol a materion dwys yn ymwneud â COVID-19 a allai beri gofid.

Ni allwn warantu y bydd unrhyw artist yn ymddangos ym mhob perfformiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.

 

Dilynwch Theatr Genedlaethol Cymru

 

Llun: Kirsten McTernan

Ticket Prices

  • Full price: £ 15.00
  • Under 18's: £ 10.00
  • Full time students: £ 10.00
  • Other Concessions: £ 12.00

Tocynnau am ddigwyddiadau

Anfamol