Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Carmen 

Mawrth 5 Hydref 7:30yh | Taliesin

Bydd Carmen bob amser yn rhydd… mae’n sipsi, yn Romani, yn deithiwr, yn ysbryd heb ei ddofi, yn hudolus a di-ddal, ond eto’n mae’n ddaearol ac yn angerddol o fyw.

Mae Jose Agudo yn troi at ei balet unigryw o Fflamenco a dawns gyfoes i greu’r addasiad dramatig hwn o nofel fer glasurol Prosper Merimée. Mae’r cwmni yn cyflwyno tapestri cyfoethog o gymhellion ac emosiynau dynol, gan ddadlennu’r cyfnewid cymhleth rhwng cydymffurfiaeth a rhyddid; y tensiwn a ryddheir gan ymddygiad dynol obsesiynol, yr awydd i hunan-ddatgelu a chynnal yr hawl i fod yn rhydd.

Mae Carmen wedi’i gosod i sgôr wreiddiol sydd wedi’i hysbrydoli gan y Fflamenco wreiddiol gan Bernhard Schimpelsberger a thrac ychwanegol gan Kefaya, ac mae’n stori am unigolrwydd, rhyddid, cariad a phleser, a’r gred bod y siwrnai droellog yr ydyn ni’n ei galw’n fywyd, bob amser yn werthfawr.

Ticket Prices

  • Full price: £ 14.00
  • Other Concessions: £ 12.00

Tocynnau am ddigwyddiadau

Carmen