Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

The Dong With a Luminous Nose 

Mercher 20 Hydref 1yh a 4:30yh | Taliesin

Mae Edward yn greadur od. Mae’n fachgen swil a gofidus, sydd bob amser yn gwylio’r gorwel, yn aros i rywbeth ddigwydd. Yna un dydd, mae’r “Jumblies” yn cyrraedd, gan droi ei fywyd â’i ben i waered… ac ysgwyd dipyn arno… ac yna ychydig mwy!

Gyda chast anferthol a lliwgar o bypedau haniaethol a ffiguraidd, mae’r fersiwn absẃrd hon o glasur dwli Edward Lear, yn archwilio’r oedran anodd hwnnw rhwng bod yn blentyn a dod yn oedolyn. Mae cadeiriau sy’n dawnsio, teleffon drafferthus, a haid o newidwyr siapiau oll yn chwarae eu rhan yn yr hanes hwn am fachgen unig sy’n ei chael yn anodd wynebu’r ffeithiau.

Disgrifiodd y Guardian y sioe hon fel “a deliciously visceral experience that leaves the young audience with their skin tingling and their curiosity piqued”. Mae The Dong with A Luminous Nose yn fersiwn newydd gyffrous o’r stori glasurol hon, sy’n ddelfrydol i deuluoedd â phlant 7 oed a drosodd.

Fe’i cyflwynir ichi gan y bartneriaeth dylunydd/cyfarwyddwr a chyfansoddwr y tu ôl i gynhyrchiad y Little Angel Theatre o Alice in Wonderland a The Giraffe & The Pelly and Me.

Oed 7+

Ticket Prices

  • Full price: £ 10.00
  • Family price: £ 35.00

Tocynnau am ddigwyddiadau

The Dong With a Luminous Nose