Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Pan mae'r stori'n newid, gyda Margaret Atwood a Sadaf Saaz 

Iau 10 Mehefin 7pm | Taliesin

‘Because when the story changes, everything changes.’ — Christina Fuentes a Tom Rivett-Carnac, The Future We Choose 

Yn nigwyddiad agoriadol Everything Change, bydd y nofelydd, bardd, dyfeisiwr ac enillydd dwy Wobr Booker, Margaret Atwood, yn trafod y rôl gall adrodd straeon ei chwarae wrth wynebu heriau argyfwng yr hinsawdd. Sut gall awduron, dramodwyr a beirdd gyfrannu at chwyldro yn y dychymyg cymunedol? A beth yw'r risgiau creadigol o wneud hynny? Sut gallwn ni ddarganfod ffurfiau newydd i adrodd straeon am y foment y mae dynoliaeth ynddi nawr, a ble a chan bwy y dylid adrodd y straeon newydd hyn? Sut gall storïwyr gyfrannu y tu hwnt i orbit eu harbenigedd, ym myd gwyddoniaeth, polisi a chadwraeth?

Ymunwch â Margaret Atwood wrth iddi archwilio’r cwestiynau hyn gan gyfeirio at ei gwaith a’i gyrfa ryfeddol, mewn sgwrs â Sadaf Saaz, cyfarwyddwr y Dhaka Lit Fest.

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

Mae Margaret Atwood yn awdures sydd wedi cyhoeddi mwy na 50 llyfr o ffuglen, barddoniaeth, ysgrifau beirniadol a nofelau graffeg, ac mae ei gwaith wedi ei gyfieithu i dros 45 iaith. Cyhoeddwyd Dearly, ei chasgliad farddonol gyntaf ers dros degawd, ym mis Tachwedd 2020. Enillodd ei nofel ddiweddaraf, The Testaments, wobr Booker yn 2019. Mae’n ddilyniant hir-ddisgwyliedig i The Handmaid’s Tale, sydd nawr yn gyfres deledu arobryn. Ymhlith ei gweithiau ffuglen eraill mae Cat’s Eye, oedd ar rhestr fer gwobr Booker yn 1989; Alias Grace, a enillodd wobr Giller yng Nghanada a’r Premio Mondello yn yr Eidal; The Blind Assassin, enillydd y Booker yn 2000; The MaddAddam Trilogy; a Hag-Seed. Mae’r gwobrau y mae wedi ennill yn cynnwys Gwobr Heddwch y German Book Trade, y Franz Kafka International Literary Prize, gwobr cyfraniad oes y PEN Center USA, a gwobr Innovator gan y Los Angeles Times. Mae’n byw yn Nhoronto.

Mae Sadaf Saaz yn lenor, entrepreneur, biolegydd moleciwlaidd ac ymgyrchydd dros hawliau menywod. Mae hi'n gyfarwyddwr Dhaka Lit Fest, a gyd-sefydlodd yn 2011. Mae'n rhedeg cwmni cynhyrchu celfyddydau a chynnwys, yn ogystal a The Junction, gofod perfformio yn Dhaka. Mae hi’n aelod o’r sefydliad actifydd menywod Naripokkho, a hi yw Cadeirydd cyntaf Safety Assistance for Emergencies (SAFE), sy’n gweithio ym maes ymateb i’r argyfwng hinsawdd. Mae Sadaf yn awdur casgliad o gerddi o’r enw Sari Reams, ac mae ei monologau’n seiliedig ar straeon menywod Bangladeshaidd, Je Kotha Jai Na Bola (Yr hyn na ellir ei ddweud), wedi cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ym Mangladesh.

Ticket Prices

    Tocynnau am ddigwyddiadau

    Pan mae'r stori'n newid, gyda Margaret Atwood a Sadaf Saaz