Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

newid NEWID 

Sadwrn 19 Mehefin 12pm | Taliesin

Gyda Jay Griffiths, Dr May-Rose Craig (BirdGirl UK), Samia Zaman, Sophie Howe ac Andrew Miller (Cadeirydd), a chythrudd creadigol gan Dave Mangenner Gough.

'We’ve stopped living as if there’s no tomorrow, and it feels like a new era is about to dawn.’  — Morgan Parry, Wales in 2050: A View from the Future.

Beth yw dyfodol newid? Sut y gallem fod yn fwy creadigol yn y ffyrdd yr ydym yn ymgyrchu ac yn protestio, y tu mewn a thu allan i'n systemau llywodraethol? Sut ydyn ni'n mesur gwir effaith ein gweithredoedd - mewn polisi, yn y cyfryngau, neu mewn newidiadau radical mewn ymddygiad torfol? Pa ran all addysg ei chwarae wrth hau hadau ar gyfer newid diwylliannol cyflym a chynhyrfus? Mae'r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol yn heriau symbiotig a systemig - a yw actifiaeth ‘un mater’ felly yn rhywbeth o'r gorffennol? Beth allwn ni ei ddysgu o'n gorffennol i lywio ein dyfodol ac, efallai yn bwysicaf oll, beth, dros y flwyddyn ddiwethaf hon o bandemig, ydyn ni wedi'i ddysgu am newid? Ynglŷn â'i gyfyngiadau, ei bosibiliadau, a'n gallu ein hunain fel rhywogaeth i'w ymgorffori, ar waith yn ogystal â meddwl. Byddwn yn holi'r cwestiynau hyn a mwy yn yr wythfed digwyddiad yn ein rhaglen ddeng diwrnod o drafodaethau a phryfociadau sy'n archwilio creadigrwydd a'r argyfwng hinsawdd, Everything Change.

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

Sophie Howe yw unig Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol y byd, gyda dyletswydd cyfreithiol i fod yn “warcheidwad buddiannau cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru”. Ers ymgymryd â'r swydd yn 2016, mae hi wedi cael ei disgrifio gan y Big Issue fel un o brif newidwyr y DG. Ei rôl yw darparu cyngor i'r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar ddarparu lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol, ac asesu ac adrodd ar sut maent yn gwneud. Mae hi wedi cael ei henwi’n un o’r 100 Menyw Fusnes orau yng Nghymru, mae’n gymrawd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, mae ganddi Ddoethuriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Cymru Drindod Dewi Sant a gradd yn y gyfraith a gwleidyddiaeth.

Caiff Andrew Miller MBE ei gydnabod fel un o eiriolwyr anabledd mwyaf dylanwadol y DG. Mae'n aelod o Gyngor Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr, yn Llywodraethwr y Royal Shakespeare Company ac yn ymddiriedolwr Opera Cenedlaethol Cymru. Ef oedd y defnyddiwr cadair olwyn cyntaf i redeg lleoliad celfyddydol mawr yn y DG yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, ac fel ymgynghorydd diwylliannol mae ei gleientiaid diweddar wedi cynnwys Prifysgol Rhydychen, y Cyngor Prydeinig ac Ymddiriedolaeth Dinas Diwylliant Coventry. Yn 2020, cyd-sefydlodd Gynghrair Celfyddydau Anabledd y DU, #WeShallNotBeRemoved, i gefnogi artistiaid anabl trwy Covid-19. Andrew hefyd yw Hyrwyddwr Anabledd cyntaf Llywodraeth y DG ar gyfer y Celfyddydau a Diwylliant.

Mae Dr Mya-Rose Craig yn adarwr, cadwraethwr ac amgylcheddwr Prydeinig-Bangladeshaidd. Mae hi'n cyhoeddi blog, Birdgirl, yn ymddangos ar y teledu a'r radio ac yn rhoi sgyrsiau’n rheolaidd, gan gynnwys rhannu llwyfan gyda Greta Thunberg. Am ei gwaith fel Sylfaenydd a Llywydd Black2Nature, a sefydlodd yn 13 oed, hi yw'r person ieuengaf ym Mhrydain i ennill Doethuriaeth Wyddoniaeth, am ei gwaith yn brwydro am fynediad cyfartal i natur ac am amrywiaeth ethnig yn y sector amgylcheddol. Ym mis Medi 2020 ymwelodd â'r Arctig gyda Greenpeace, gan dynnu sylw at yr isafswm iâ môr isaf ac arwain y streic hinsawdd ieuenctid fwyaf gogleddol erioed.

Jane Griffiths yw awdur arobryn Wild: An Elemental Journey; Pip Pip: A Sideways Look at Time; Tristimania: A Diary of Manic Depression a Kith: The Riddle of the Childscape.  Ei llyfr diweddaraf yw Why Rebel, sydd allan nawr fel Penguin Special. 'If bravery itself could write, it would write like she does' - John Berger.

Mae Samia Zaman yn gweithio yn niwydiannau ffilm a theledu Bangladesh fel crëwr, trefnydd a rheolwr. Hi gychwynnodd International Film Initiative of Bangladesh (IFIB), bydd yn curadu arddangosiad De Asia yn Cannes Docs eleni. Hi yw CEO a Golygydd Ekattor Television, prif sianel newyddion 24-awr Bangladesh. 

Mae Dave mangenner Gough yn ddyn trawlwoolway baclh sy’n disgyn o bungana (pennaeth brodorol), merch hynaf manalargenna, woretemoeteyemer Gogledd Ddwyrain Tasmania. Fel artist, curadur ac addysgwr, mae Dave yn rhannu ei angerdd am storïo trwy sawl cyfrwng. O orielau i dirweddau, caiff ei gynulleidfaoedd eu cymryd ar siwrne tua newid diwylliannol.

Ticket Prices

    Tocynnau am ddigwyddiadau

    newid NEWID