Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

newid STORI 

Iau 17 Mehefin 2pm | Taliesin

gyda Dr Anna Pigott, Ben Rawlence, Rachael Young, Sherri L Smith a Dr Amy Brady (Cadeirydd), a chythrudd creadigol gan Marcus Brigstocke.

Our old stories are crumbling, and no new story has so far emerged to replace them.’ - Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century.

Mae diffyg gweithred dynoliaeth ar achosion newid yn yr hinsawdd yn fethiant naratif ar lefel rywogaethol. Er gwaethaf ein gwybodaeth am beryglon llosgi tanwydd ffosil a'n gallu i gyfathrebu ledled y byd, rydym wedi methu ag ennyn dychymyg cymunedol y byd yn y fath fodd fel y gallai yrru chwyldro gweithredol. Felly sut allwn ni adrodd straeon ein hoes yn wahanol? Pwy sydd angen bod yn adrodd y straeon rhain, a ble mae angen eu clywed? Pa rôl y mae'n rhaid i addysg ei chwarae wrth newid y naratifau rydyn ni'n eu rhannu, a sut y gallai'r straeon cywir, wedi cael eu hadrodd yn y lle iawn, ar yr eiliad iawn, newid popeth?

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

 

Mae Dr Anna Pigott yn ddaearyddwr dynol sy’n ymddiddori yn y naratif diwylliannol, gwleidyddol a hanesyddol sy’n siapio’r ffordd rydym yn amgyffred ac yn prisio’r amgylchedd.   Ar hyn o bryd, mae’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe, lle mae’n addysgu ac yn ysgrifennu am yr argyfwng hinsawdd a sut mae cymdeithasau’n ymateb iddo. 

Mae Ben Rawlence yn llenor, yn actifydd ac yn gyd-sefydlydd Coleg y Mynydd Du, sy’n weledigaeth newydd o addysg ddaearegol sy’n addas ar gyfer yr argyfwng hinsawdd. Ef yw awdur Radio Congo, City of Thorns The Treeline: The Last Forest and the Future of Life on Earth, a gyhoeddir yn 2022 gan Jonathan Cape.

Mae Rachael Young yn sgwennwr ac yn artist llwyddiannus a leolir rhwng Nottingham a Llundain. Mae ei hymarfer trawsddisgyblaeth yn bodoli ar ffiniau celf byw, testun, symudiad, actifiaeth a niwro-amrywiaeth. Mae Rachael yn un o’r rhai a dderbyniodd arian drwy Gronfa Live Work Jerwood a hi oedd enillydd cyntaf y wobr Eclipse a gefnogodd berfformiadau o Nightclubbing ac OUT yng Ngŵyl Edinburgh Fringe 2019. Enwebwyd y ddwy sioe am wobrau Total Theatre, ac enwyd Rachael yn Artist i’w Gwylio gan y Cyngor Prydeinig.

Mae Sherri L. Smith yn sefyll yn union y tu ôl ichi wrth ichi ddarllen hwn.  Mae’n gallu dweud bod eich pen yn llawn breuddwydion.  Mae Sherri yn ysgrifennu ffuglen a darnau ffeithiol i bobl ifanc.  Mae ei llyfrau wedi ennill gwobrau Golden Kiss, Golden Kite a medal aur.  Mae hefyd yn arddel y mudiad sy’n ceisio newid drwy gyfareddu, Enchantivism, ac mae’n meddwl y dylech chithau fod yn gwneud yr un peth hefyd.  

Dr Amy Brady yw Cyfarwyddwr Gweithredol Orion; mae’n gydolygydd ar The Way Things Were, sy’n ddetholiad o draethodau am newid hinsawdd; a hi hefyd yw awdur Ice: An American Obsession, a gyhoeddir maes o law gan Putnam. Mae ganddi PhD mewn llenyddiaeth ac mae wedi ennill gwobrau gan y Sefydliad Gwyddorau Cenedlaethol, Cynhadledd Llenorion Amgylcheddol Bread Loaf a’r Library of Congress. 

Comedïwr, actor a dychanwr yw Marcus Brigstocke, mae wedi gweithio’n helaeth ym maes comedi ‘ar eich sefyll’, ar y teledu, radio a theatr gerdd. Bu hefyd yn gweithio’n agos â phrosiectau cynaliadwyedd ac ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ers dros 15 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae’n ysgrifennu ac yn ymddangos yn The Wilsons Save The World, sy’n gomedi sefyllfa am foeseg ac amgylcheddaeth, ar BBC Radio 4.

Ticket Prices

    Tocynnau am ddigwyddiadau

    newid STORI