Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

NEWID POPETH 

Iau 10 Mehefin - Sadwrn 19 Mehefin | Taliesin

‘I think calling it climate change is rather limiting,  I’d rather call it the everything  change’  Margaret  Atwood

 

Ar-lein

Dydd Iau 10 Mehefin - dydd Sadwrn 19 Mehefin | Taliesin

  

Wedi'i gynhyrchu gan Ganolfan y Celfyddydau Taliesin ac Athro Creadigrwydd Prifysgol Abertawe, Owen Sheers, mewn partneriaeth â Gŵyl Lenyddiaeth Dhaka a chyda chymorth y British Council.

Sut gallai meddwl yn greadigol helpu i lywio'r chwyldro sy'n angenrheidiol i wneud i ni deimlo bod gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd yn fwy nag yn hanfodol, ond yn bosib?

Mae Everything Change yn gyfres o drafodaethau, sgyrsiau a digwyddiadau rhyngddisgyblaethol ar-lein a fydd yn archwilio rôl creadigrwydd, meddylfryd addasol ac adrodd straeon wrth oresgyn heriau’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol. 

Gyda sgyrsiau rhwng siaradwyr, ymarferwyr ac artistiaid o bob maes y celfyddydau, y diwydiannau creadigol, y gwyddorau, y gyfraith, byd busnes, polisi cyhoeddus, ymgyrchu gwleidyddol ac addysg, mae Everything Change yn fforwm unigryw  ar gyfer trafodaeth ac archwilio wedi’u sbarduno gan rai o gwestiynau mwyaf dybryd ein hoes. Bydd y digwyddiadau'n canolbwyntio ar saith agwedd allweddol ar newid: Arian, Bwyd, Dŵr, Ynni, Cyfiawnder, Stori a Newid ei hun. Cyhoeddir y rhaglen ar-lein lawn maes o law.

 

Mae Labordy Ysgrifenwyr Everything Change wedi cael ei ddethol fel rhan o Gomisiynau Creadigol y British Council  a chaiff ei gynhyrchu mewn partneriaeth â Gŵyl Lenyddol Dhaka i ddarparu peiriant creu naratifau newydd mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd.

Caiff chwe awdur eithriadol o ddawnus o Gymru a Bangladesh eu comisiynu i ysgrifennu barddoniaeth, ffuglen a drama newydd wedi'u hysbrydoli gan ddigwyddiadau Everything Change. Caiff y gweithiau hyn eu harddangos yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd a gynhelir yn y DU yn 2021 (COP26). Cyhoeddir manylion llawn am yr ysgrifenwyr a fydd yn cymryd rhan ac am ddigwyddiad COP maes o law.

Mae archebu'n hanfodol i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

Digwyddiad ar-lein â thocyn am ddim.