Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Taliesin o gartref: Llyfrgell Symudol Yr Anarchydd - Antur Ddigidol, Ryngweithiol 

Mawrth 6 Ebrill - Mawrth 20 Ebrill | Taliesin

Mae’r cwmni theatr deuluol arobryn, Tessa Bide Productions, wedi addasu eu sioe fyw lwyddiannus, The Anarchist’s Mobile Library, i antur glywedol a rhyngweithiol (Cymraeg, Saesneg) a iaith arwyddol Prydain (BSL) i blant a’u teuluoedd chwarae o gartref.

Mae’r gêm yn mynd â phlant drwy ddewisiadau stori fel eu bod nhw’n creu eu llwybr eu hunain o fewn pob antur. Gellir defnyddio’r prosiect ar unrhyw ddyfais rhyngrwyd. Gydag animeiddiadau beiddgar, naratif, a thirlun-sain wedi'i greu'n hyfryd, mae ein prosiect yn hygyrch i bawb sydd â'r rhyngrwyd, er ein bod yn annog y chwaraewr i roi ei sgriniau i lawr a gadael i'w ddychymyg baentio'r delweddau!

Mae Tessa Bide Productions wedi creu antur ddigidol, rhyngweithiol sydd yn annog plant i lywio eu ffawd eu hunain, ac i ddefnyddio llenyddiaeth i’w hysbrydoli i newid trywydd y straeon sy’n digwydd o’u cwmpas.

Crynodeb:

Bydd ‘Llyfrgell Symudol yr Anarchydd’ yn ynd â chi ar antur arbennig o’ch dewis CHI! Byddwch yn datrys problemau ac yn cwrdd â chymeriadau gwahanol ar y daith a hynny o ble bynnag rydych chi’n dewis gwneud hynny! Mae sawl byd gwahanol i’w ddarganfod, pa un fydd eich antur chi? Efallai mai antur rhyngalaethol yn y gofod? Neu blymio’n ddwfn o dan y môr i gyfarfod creaduriaid y dyfnderoedd? Neu, gegin anghysbell rhyw hen wrach hyd yn oed, lle mae’r crochan yn dal i ffrwtian?

“a fantastic, highly engaging experience which will have youngsters using their imaginations and getting involved in the action instead of staring passively at a screen.” The Family Stage

“delightfully descriptive, inspiring young imaginations to build their own mental pictures.” ★★★★ Everything Theatre

“A well-crafted, imaginative journey. Playful text and fun activities that held the attention. This has been curated with care and always with the child in mind” Stevie Thompson (theatre maker & parent)

Oed a amgyhellir: 6-11.

● Mae straeon yn para tua 7 munud yr un, gyda 6 stori i ddewis ohonynt, gyda therfyniadau gwahanol yn dibynnu ar y dewis a wneir. Gall plant ddychwelyd ato dro ar ôl tro i greu straeon newydd ac archwilio gwahanol anturiaethau.

● I'r rhai ag anghenion mynediad, rydym wedi datblygu fersiwn wedi'i cyflwyno gan BSL ar gyfer cynulleidfaoedd b / Byddar sydd hefyd yn cynnwys capsiynau creadigol. Nid oes angen symud o gwbl ar gyfer y rhai sydd â chyfyngiadau corfforol.

Os ydych chi’n athro/athrawes, neu’n rhiant sydd eisiau ymestyn y profiad gyda gweithgareddau ychwanegol, yna edrychwch ar ein Pecyn Adnoddau i Athrawon am syniadau sy’n cyd-fynd â’r prosiect – o lythrenedd, i wyddoniaeth, celf a drama! Mae’r pecyn wedi’i gyd-awduro gan Tessa Bide ac Yvonne Dobson sy’n athrawes ysgol gynradd wedi ymddeol gyda dros 20 mlynedd o brofiad.

Os ydych chi’n athro/athrawes, neu’n rhiant sydd eisiau ymestyn y profiad gyda gweithgareddau ychwanegol, yna edrychwch ar ein Pecyn Adnoddau i Athrawon am syniadau sy’n cyd-fynd â’r prosiect – o lythrenedd, i wyddoniaeth, celf a drama! Mae’r pecyn wedi’i gyd-awduro gan Tessa Bide ac Yvonne Dobson sy’n athrawes ysgol gynradd wedi ymddeol gyda dros 20 mlynedd o brofiad.

Cwmni arobryn yw Tessa Bide Productions dan gyfarwyddyd Tessa Bide. Rydym ni’n creu theatr ar gyfer plant sy’n uno teuluoedd, gan gynnig profiadau theatraidd cyffrous ac ysgogol i blant ac oedolion. Fe allech chi gwrdd â ni mewn theatr draddodiadol neu yng nghanol cae, ac yn fwyaf diweddar, ar eich cyfrifiadur! Ein nod yw ysbrydoli cymunedau nad oes ganddynt fynediad at theatr gyda straeon cyfredol, iaith gorfforol ac ambell i byped. Plant sydd wrth galon holl waith Tessa Bide Productions, o’r gwaith dyfeisio hyd at y cyflwyno. Rydym ni’n annog creadigrwydd, chwarae cynhwysol a synnwyr o antur.

Dywedodd Tessa: "Mae gwneud ein gwaith yn hygyrch mor bwysig i mi, ac mae hwn wedi rhoi’r cyfle perffaith i ni gyrraedd y bobl sy’n gweld eisiau’r theatr, a sydd eisiau profiad theatraidd hygyrch yn eu cartref."

Mae Llyfrgell Symudol yr Anarchydd wedi derbyn cymorth gan Arts Council England.