Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Born to Manifest: The Series - Just Us Dance Theatre 

Sul 2 Awst - Llun 31 Awst | Taliesin

SYLWCH  BOD Y DIGWYDDIAD HON YN CAEL EI DDANGOS MEWN PEDWAR RHAN YN YSTOD AWST AR SIANEL YOU TUBE JUST US DANCE THEATRE. NID YW'N DIGWYDDIAD BYW YNG NGHANOLFAN Y CELFYDDYDAU TALIESIN

Cyfres 4 rhan yw Born to Manifest sy'n ymateb i waith theatr Hip Hop gan Gyfarwyddwr Artistig Just Us Dance Theatre, Joseph Toonga. Mae'n waith sy'n goleuo'r cylchoedd hiliol systematig a'u heffaith ar ddynion duon Prydain.

Mae Rhan 1 o'r Gyfres Born to Manifest ar gael nawr ar sianel You Tube Just Us Dance Theatre.

Rhan 2 - dyddiad rhyddhau dydd Sul 9 Awst

Rhan 3 - dyddiad rhyddhau dydd Sul 16 Awst

Rhan 4 - dyddiad rhyddhau dydd Sul 23 Awst

The kinds of art that put change into motion and empowers the next generation of dancers. Born to Manifest  is a song for male vulnerability, sensitivity, and the power of kinship - Katie Hagan – Dance Art Journal