Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Milky Peaks 

Sadwrn 21 Mai 7.30pm | Taliesin yn Fyw

Milky Peaks

Comedi gerddorol ffyrnig.

Milky Peaks: y croeso cynhesaf ym mynwes oer Eryri. Fodd bynnag, o dan y pebble-dash sgleiniog, mae grymoedd rhyfedd ar droed: yn wleidyddol a goruwchnaturiol.

Fedr tri enaid coll a brenhines ddrag ddi-raen achub calon y gymuned?

 

Ysgrifenwyd a Chyfansoddwyd: Seiriol Davies

Cyfarwyddwyd: Alex Swift

Dyfeisiywdd: Seiriol Davies, Matthew Blake, Dylan Townley

Cynllunydd: Janet Bird

Cyfarwyddwr Cysylltiol: Matthew Blake

Cyfarwyddwr Cerddorol: Dylan Townley

Cynllunydd Goleuo: Kevin Treacy

Cynllunydd Sain a Chynhyrchydd Cerddoriaeth: Chris Bartholomew

Coreografydd: Ewan Jones

 

Theatr Clwyd | Áine Flanagan Productions | Seiriol Davies

2 awr 20 munud gan gynnwys egwyl

Nos Wener 20 & Nos Sadwrn 21 Mai 7.30pm

Ticket Prices

  • Full price: £ 15
  • Under 18's: £ 13
  • Full time students: £ 13
  • Senior Citizens: £ 13
  • Other Concessions: £ 13

Tocynnau am ddigwyddiadau

Milky Peaks