Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

100 mlynedd o Jazz

Sul 29 Mawrth ,7.30pm | Taliesin

OHERWYDD AMGYLCHIADAU TU HWNT I'N RHEOLAETH. MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO. BYDD TALIESIN YN CYSYLLTU Ä HOLL CWSMERIAID SYDD WEDI ARCHEBU, MAES O LAW. CYFEIRIWCH AT EIN TUDALEN HAFAN AM RAGOR O FANYLION.

Band Mawr Prifysgol Abertawe

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Prifysgol Abertawe, mae Big Band y Brifysgol yn cyflwyno’r goreuon o gerddoriaeth Swing a Big Band o’r ganrif ddiwethaf. Yn rhan hirsefydlog o fywyd diwylliannol y Brifysgol, brwdfrydedd a bwrlwm yr aelodau sy’n diffinio Big Band Prifysgol Abertawe. Maen nhw’n treulio’u hamser rhydd yn meithrineu cariad at gerddoriaeth jazz, y blŵs, ffync a phopeth arall tebyg. Felly, os ydych chi’n dwlu ar seiniau Gordon Goodwin, Chick Corea, Duke Ellington, neu Dean Martin, dewch i gael blas ar y goreuon gan Brifysgol Abertawe.

Nos Sul 29 Mawrth 7.30pm

Ticket Prices

  • Full price: £ 10
  • Under 18's: £ 8
  • Full time students: £ 8
  • Senior Citizens: £ 8
  • Other Concessions: £ 8

100 mlynedd o Jazz