Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Calan 

Sadwrn 4 Ebrill 7.30pm | Taliesin

OHERWYDD AMGYLCHIADAU TU HWNT I'N RHEOLAETH. MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO. BYDD TALIESIN YN CYSYLLTU Ä HOLL CWSMERIAID SYDD WEDI ARCHEBU, MAES O LAW. CYFEIRIWCH AT EIN TUDALEN HAFAN AM RAGOR O FANYLION.

Mae’n bleser croesawu’r siwpyrgrwp gwerin Calan, gyda’u perfformiadau cyffrous, egnïol a byrlymus. Ar ôl ennill teitl y ‘Band Gorau’ yng Ngwobrau Gwerin cyntaf Cymru, a’r ‘Band Rhyngwladol Gorau’ yng ngŵyl ryng-geltaidd enfawr Lorient, Llydaw, maen nhw’n dod i Abertawe yn syth o daith lwyddiannus o’r Unol Daleithiau.

Bydd y sioe newydd sbon yn cynnwys caneuon o’u halbwm stiwdio diweddaraf, y chweched. Cewch wledd o ganeuon cain a harmonïau hyfryd gan gerddorion heb eu hail…heb sôn am glocsio tan gamp!

Nos Sadwrn 4 Ebrill 7.30pm

Ticket Prices

  • Full price: £ 14
  • Under 18's: £ 12
  • Full time students: £ 12
  • Senior Citizens: £ 12
  • Other Concessions: £ 12

Calan