Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Gypsy, Roma & Traveller Arts & Culture National Symposium III 

Llun 1 Hydref ,9.30am | Taliesin

Romani Cultural & Arts Company

Trydydd Symposiwm Celfyddydau a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Bydd y digwyddiad, a gynhelir yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, yn cynnwys artistiaid megis Dr Daniel Baker a Daniel Turner. Ymhlith y gwesteion bydd: Dr Ethel Brooks, Athro Cysylltiol Astudiaethau Menywod a Rhywedd a Chymdeithaseg ym Mhrifysgol Rutgers yn yr UD, sy'n Gymrawd Trawswladol Tate-TrAIN ym Mhrifysgol y Celfyddydau Llundain; Rosamaria Kostic Cisneros, dawnswraig broffesiynol, hanesydd dawns ac ysgolhaig Roma o Brifysgol Coventry; Dr Annabel Tremlett, Uwch-ddarlithydd Gwaith Cymdeithasol yn Ysgol Gwyddorau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol Prifysgol Portsmouth; ac Isabel Raabe, a sefydlodd y prosiect ar y cyd â Franziska Sauerbrey o’r swyddfa materion diwylliannol yn Berlin. Mae'r ddwy olaf hefyd yn sefydlwyr ac yn gydlynwyr y prosiect rhyngwladol, RomArchive: Archif Ddigidol y Roma. Bydd yr amrywiaeth eang o siaradwyr, â'u gwahanol feysydd arbenigol, yn agor trafodaeth ynghylch sefyllfa bresennol celfyddydau Sipsiwn, Roma a Theithwyr a'r goblygiadau ehangach ar gyfer cymdeithas.

Rydym yn rhagweld y bydd y symposiwm ac arddangosfa hanner dydd cyffrous hyn yn ennyn diddordeb mawr, felly cadwch le yn gynnar drwy ysgrifennu at y Romani Cultural & Arts Company yn: isaacblake@romaniarts.co.uk / 02920 786439 neu cadwch le ar Eventbrite   https://www.eventbrite.com/e/gypsy-roma-traveller-arts-culture-symposium-iii-tickets-45552214901?aff=es2

Digwyddiad am ddim

Dydd Llun 1 Hydref 2018 - 9.30am - 2.00pm

 

Ticket Prices

    Gypsy, Roma & Traveller Arts & Culture National Symposium III