Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Pinocchio 

Iau 24 Tachwedd ,7pm | Taliesin

 

Jasmin Vardimon Company yn cyflwyno

Pinocchio

Mae’r Jasmin Vardimon Company yn cyflwyno addasiad newydd sbon o stori glasurol Pinocchio. Yn seiliedig ar y llyfr gwreiddiol gan Collodi ac yn cael ei berfformio gan ddawnswyr hynod dalentog Vardimon, bydd y cynhyrchiad hwn o Pinocchio yn dod â’r marionette enwog yn fyw wrth iddo gychwyn ar siwrnai wych i fod yn fachgen o gig a gwaed.

Bydd cyfle i fwynhau steil goreograffig a chyfarwyddol theatrig unigryw Vardimon a bydd Pinocchio yn cyfuno theatr gorfforol, cymeriadu hynod, technolegau arloesol, testun a dawns i astudio’r syniad o beth mae’n ei olygu i fod yn fod dynol.

Gyda hiwmor craff, drama i ymgolli ynddi ac arsylwi manwl ar ymddygiad, bydd  Pinocchio yn mynd â chynulleidfaoedd ar siwrnai ragorol o ddarganfod oddi mewn i derfynau’r chwedl oesol ac annwyl yma.       

‘Cydwybod yw’r llais bach llonydd hwnnw wnaiff pobl ddim gwrando arno.’ 
Carlo Collodi, Pinocchio

‘Forget about the Disney film: Jasmin Vardimon Company’s dance adaptation, which debuts this month, is an altogether darker adventure inspired by Carlo Collodi’s 19th-century novel’ GUARDIAN

Hyd y cynhyrchiad: 1 awr 30 munud (dim egwyl) Ar gyfer 7+ oed

Nos Iau 24 Tachwedd 7yh

Ticket Prices

  • Full price: £ 14
  • Family price: £ 32
  • Under 18's: £ 10
  • Full time students: £ 10
  • Schools.: £ 8
  • Senior Citizens: £ 10
  • Other Concessions: £ 10

Tocynnau am ddigwyddiadau

Pinocchio