Taliesin Live - Cyfres Darlithoedd Canmlwyddiant To Speak for the Trees, Diana Beresford-Kroeger

Overview:

OHERWYDD AMGYLCHIADAU TU HWNT I'N RHEOLAETH. MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO. BYDD TALIESIN YN CYSYLLTU Ä HOLL CWSMERIAID SYDD WEDI ARCHEBU, MAES O LAW. CYFEIRIWCH AT EIN TUDALEN HAFAN AM RAGOR O FANYLION.

Owen Sheers, Athro Creadigrwydd, fydd y Curadur a’r Cadeirydd.

Cyfle prin i glywed gan y botanegwr a’r biocemegydd â gweledigaeth eithriadol o Ganada sydd, drwy ei datgeliadau syfrdanol am fywyd cudd coed - wedi’u gwreiddio mewn doethineb Celtaidd hynafol yn ogystal â gwyddoniaeth gyfoes - wedi tanio chwyldro eisoes yn ein dealltwriaeth o’n perthynas â choedwigoedd. Ymunwch â Diana am ddarlleniadau o’i stori gyfareddol am sut cafodd ei thywys i’r syniadau dadlennol, hollbwysig hyn a sgwrs am sut gallai dealltwriaeth ddyfnach o goed a’r goedwig fyd-eang fod yn allweddol i greu dyfodol mwy cynaliadwy a diogel ar gyfer dynolryw a’r blaned.

Bydd sesiwn holi ac ateb a llofnodi llyfrau ar ôl y sgwrs.

Noddir gan Swansea Building Society

Nos Iau 28 Mai 7.30pm

Prices and Times:

Thu 28th May

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 8