Taliesin Live - The Slightly Annoying Elephant

Overview:

Eliffant sy’n fymryn o niwsans! Un diwrnod, caiff Sam glamp o syrpreis pan fo eliffant blinedig, llwglyd, sydd wrth ei fodd gyda henebion a beicio, yn glanio ar ei stepen drws. Buan y  sylweddola fod mabwysiadu eliffant o’r sw yn dipyn mwy o ymrwymiad nag yr oedd wedi’i
ddychmygu - wedi’r cyfan, doedd e erioed wedi meddwl y byddai’r eliffant yn dod i fyw ato - twpsyn!

Mae’r ddrama hon yn seiliedig ar y llyfr gwreiddiol The Slightly Annoying Elephant ysgrifennwyd gan David Walliams a’i ddarlunio gan Tony Ross. Lluniau © Tony Ross 2013.

Trwyddedig gan HarperCollins Children’s Books.

Dydd Llun 16 Mawrth 12.30pm & 4.30pm & Dydd Mawrth 17 Mawrth 11am, 1pm & 4.30pm

Prices and Times:

Mon 16th Mar - Tue 17th Mar

Pricing Information:

CategoryPrice
Full price:£ 9
Family price:£ 32
Schools.:£ 7.50